Loading

main exhibition 789
archive

นิทรรศการ Re-ทิ้ง (Re-Think): นิทรรศการศิลปะเพื่อลดการ"ทิ้ง"เพิ่มการ"Think"

วันที่ : 14 กันยายน 2556 - 17 พฤศจิกายน 2556
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7
โดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ ภัณฑารักษ์ :พศุตม์ กรรณรัตนสูตร และกลุ่มศิลปิน Re-ทิ้ง
เปิดนิทรรศการ 26 กันยายน 2556 เวลา 18:30 น.

นิทรรศการ Re-ทิ้ง (Re-Think): นิทรรศการศิลปะเพื่อลดการ"ทิ้ง"เพิ่มการ"Think"

จากสิ่งไร้ค่าในกองวัสดุหากแต่เปี่ยมความหมายทางด้านจิตใจ หรือนับเป็นหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์ ถูกศิลปิน 6 ท่านนำมาชุบชีวิตให้ฟื้นคืนคุณค่าด้วยวิธีที่ต่างกัน ผลงานศิลปะบางชิ้นไม่ได้ถูกชุบชีวิตหากแต่ทำหน้าที่ชุบชีวิต บรรเทา เยียวยาและฟื้นฟูความรู้สึก ความเจ็บปวดหรือบาดแผลบางประการในอดีต
 
นภดล วิรุฬห์ชาตะพันธ์: นำเสื้อผ้าเก่าของคนในครอบครัวที่ถูกหลงลืมมาสร้างประติมากรรมแบบ collage เหมือนการปะ ติด ต่อ ร้อยเรียงความทรงจำของศิลปิน
 
ณัฏฐพล บุญเผือก: ใช้กระบวนการสร้างงานศิลปะเป็นการบำบัดขยะ ปฏิกูล ที่ตกค้างอยู่ภายในใจ และใช้ผลงานเพื่อบำบัดสิ่งแวดล้อมในฐานะของหนึ่งในผู้ทำลายที่ไม่ต้องการอยู่นิ่งเฉยแล้วมองดูความเสื่อมสลายต่อไป
 
ปิติวรรธน์ สมไทย: นำกล่องกระดาษใช้แล้วมาสร้างอัตลักษณ์ใหม่ ในการรับรู้ประวัติศาสตร์ ที่ถูกสร้างจากภาพลักษณ์ที่ถูกบิดเบือน ทำให้การรับรู้ถูกชี้นำ เชื่อมโยงไปสู่สิ่งที่เป็นมายา และตกอยู่ในวังวนของกระบวนการนี้ไปตลอดกาล
 
พศุตม์ กรรณรัตนสูตร: สนใจเสน่ห์พื้นที่ว่างเมื่อถูกจำกัด ควบคุม ยอมรับ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทุกครั้งที่มีความว่างขึ้นในบริบทใหม่ จะให้มุมมองและมิติอารมณ์ที่ต่างไป โดยใช้ป้ายไวนิล (Vinyl banners) ที่หมดอายุการใช้งานของข้อความไร้มูลค่า อยู่ในภาวะไร้ความหมาย นำมาสร้างความหมายใหม่และเพิ่มมูลค่า
 
วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ: นำหนังสือพิมพ์ที่มีอายุเพียงวันเดียวแต่ทำหน้าที่บันทึกเหตุการณ์ เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นและเป็นไปในชั่วขณะนั้นมาสร้างงานศิลปะ โดยให้ภาษาและภาพในวัสดุช่วยเล่าเรื่องผ่านรูปทรงที่ถูกกำหนดขึ้นใหม่โดยศิลปิน
 
ญาณวิทย์ กุญแจทอง: นำผลของการละเลย ไม่ใส่ใจและเมินเฉยต่อการเรียกร้องของธรรมชาติ คือเหตุการณ์มหาอุทกภัยเมื่อปี 2554 มาสร้างงานศิลปะ ซึ่งในความเสียหายใหญ่หลวงที่เกิดขึ้น สิ่งที่อดทนต่อความเปลี่ยนแปลงได้ดีกลับเป็นสิ่งที่มาจากธรรมชาติเช่นกัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
อีเมล์: pasuttk@gmail.com
โทรศัพท์: 0839994498
Facebook: Reทิ้ง-Rethink-นิทรรศการศิลปะเพื่อลดการทิ้ง-เพิ่มการThink

นิทรรศการ Re-ทิ้ง รี-Think
กิจกรรมระหว่างนิทรรศการ
 
วันที่ 5 ตุลาคม 2556 เวลา 14.00-17.00 น. กิจกรรม workshop เทคนิค Stencil บนกล่องกระดาษ รับจำนวน 20 คน  (กรุณานำกล่องกระดาษเหลือใช้ขนาดเล็กมาด้วย คนละ 1 กล่อง อาทิเช่น กล่องเครื่องดื่มแบรนด์)
 
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14.00 -16.00 น. กิจกรรมเสวนา (Artist Talk) Talk กันเรื่อง "ทิ้ง - Think" โดยภัณฑารักษ์และศิลปินในนิทรรศการ  ณ ห้องแสดงนิทรรศการ ชั้น 7


ห้องภาพ

img1img2img3img4img5img6img7img8img9img10img11img12img13img14img15img16img17img18img19img20img21img22img23img24

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร