Loading

main exhibition 789
archive

สถานพักตากอากาศ : นิทรรศการศิลปะเพื่อภูมิทัศน์ของการพัก

วันที่ : 04 ตุลาคม 2556 - 24 พฤศจิกายน 2556
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8
โดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
เปิดนิทรรศการในวันที่พฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2556 เวลา 18.30 น.

bacc exhibition

สถานพักตากอากาศ
นิทรรศการศิลปะเพื่อภูมิทัศน์แห่งการพัก

Concept
ในบรรยากาศแห่งการรุดหน้าของการดำเนินชีวิต การดึงตัวตนให้หยุดหรือช้าลงเกือบจะเป็นสิ่งที่ต้านทานอย่างสิ้นเชิงกับกระแสความเร็วของโลก ความสำคัญในเวลาแห่งการพักถูกแลกกับความต้องการอันหลากหลายของชีวิต เพื่อสร้างภูมิทัศน์ของสิ่งรายล้อมรอบตัว ประกอบขึ้นเป็นภาพความหมายของตัวตน จัดสร้างตำแหน่งของตนต่อโลกรอบข้าง แต่ในขณะที่เราตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อภูมิทัศน์ภายนอก เป็นเรื่องง่ายที่เรามองข้ามดินแดนภายใน ซึ่งคือพื้นที่ส่วนบุคคลประกอบภาพของตัวตนที่สำคัญยิ่งกว่า ภูมิทัศน์ที่มนุษย์ตอบรับต่อโลกภายนอก มีความหมายอยู่ในสิ่งที่ตาเห็น ซึ่งต่างจากความหมายของดินแดนภายใน สร้างผ่านการสะสมข้อมูลชั้นละเอียด ผ่านประสบการณ์การรับรู้และสัมผัส 
 
ภูมิทัศน์หรือทัศนะแห่งการมองโลก เปรียบได้กับการมองเห็นจักรวาลอันกว้างใหญ่ มีพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกอยู่ร่วมกันเป็นคู่ขนาน และมีเส้นต่างของการรับรู้แค่การบิดเปลี่ยน ในทางดาราศาสตร์ คำว่า ‘พารัลแลกซ์’ (Parallax) ให้ความหมายของการมองเปลี่ยนมุมที่นำมาประเมินระยะ สร้างมิติแห่งความลึก เอื้อให้เห็นตำแหน่งของสิ่งต่างๆ มุมมองต่อโลกที่เราสามารถบิดเปลี่ยนคือสาระสำคัญในที่นี้ ที่สามารถอธิบายความหมายของการพักควบคู่กันไปกับการดำเนินชีวิต บิดเปลี่ยนทัศนะจากภายนอกสู่ภายใน ขับเคลื่อนเวลาด้วยกฏแห่งความช้าและความเข้าใจ ในการเดินทางเหลื่อมมุมไร้เงื่อนไขของเวลานี้ ได้สร้างทางพิเศษเฉพาะบุคคลเพื่อค้นหาทิศทางของตน ปลดปล่อย หลีกหนี หลบภัย ทำความเข้าใจซึ่งตัวตน เพื่อรักษาคุณสมบัติอันเปราะบางที่สำคัญของตนให้ปลอดภัยจากเงื่อนไขรอบข้าง
 
ในพื้นที่ เวลา และความเป็นเจ้าของซึ่งตัวตน คือความหมายของ ‘สถานพักตากอากาศ’ ที่ต้องอาศัยการเดินทางไปในอีกลักษณะ ในสถานที่นี้คือการบอกเล่าถึงความละเอียดของชีวิตด้วยเวลาที่ยืดขยาย สภาวะแปลกใหม่ที่อยู่ในความคุ้นชิน ความสัมพันธ์ฉันเพื่อนระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ ความเป็นไปได้พื้นที่เล็กๆ ที่แบ่งปันในอาณาจักรอันยิ่งใหญ่แห่งความว่างเปล่า การกลับถึงบ้านที่มีที่ตั้งอยู่ในตัวเรา และความเข้าใจในที่พักอาศัยที่ไม่ใช่แค่ก้อนสถาปัตยกรรม แต่เป็นสถานที่ที่ถูกค้นพบคุณค่าอันแท้จริงของการใช้ชีวิตอยู่ เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งสารผ่านผลงานศิลปะต่างรูปแบบ ขยายความหมายของการพักพ้นสภาวะทางกายภาพ ในขณะที่แต่ละผลงานนำเสนอความคิดและความรู้สึก ก็ได้นำเสนอช่องว่างที่เอื้อสู่จินตนาการของการสร้างพื้นที่ จัดเตรียมเวลา เพื่อตอบสนองภูมิศาสตร์ทางความคิด สร้างภาพรวมแห่งการพัก รอการค้นพบสำหรับแต่ละบุคคล 
 
ภัณฑารักษ์ : พิชญา ศุภวานิช
ศิลปิน :
อาคิค อาว 
จักรวาล นิลธำรงค์ 
ฌอง ลุค วิลมุท 
ฌอง ดาวิด ไกยูเอ็ท 
กรินทร์ พิศลยบุตร 
ลิม ค็อค ยุง 
ไมเคิล ลี 
นิติ วัตุยา 
อรวรรณ อรุณรักษ์ 
ปรีชญา ศิริพานิช 
สนิทัศน์ ประดิษฐ์ทัศนีย์ 
สันติ ลอรัชวี 
สมบูรณ์ หอมเทียนทอง 
สุริยะ อัมพันศิริรัตน์ 
อุเทน มหามิตร 
วูฟกัง เบลวิงเกิล 
 
โครงการริเริ่มและดำเนินงานโดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
สอบถามรายละเอียด
ฝ่ายการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
939 ถ. พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 02 214 6630 โทรสาร 02 214 6639
www.bacc.or.th


ห้องภาพ

NO GALLERY

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร