Loading

Gallery Tours
archive

โครงการอบรมเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครนำชมนิทรรศการ ช่วงที่ 4 ปี 2556

วันที่ : 18 กันยายน 2556 - 22 พฤศจิกายน 2556
สถานที่: หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

อาสาสมัครเป็นงานที่เกิดจากผู้ที่มี “จิตอาสา” ซึ่งมีความหมายอย่างมากต่อสังคมและส่วนรวม เป็นผู้ที่เอื้อเฟื้อ เสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น หรือสังคมให้ เกิดประโยชน์  
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เล็งเห็นถึงความสำคัญของงานจิตอาสา จึงได้จัดทำโครงการ “อบรมเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครนำชมนิทรรศการ” ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีจิตอาสา และรักในงานศิลป์  ได้มีโอกาสเข้ามาเป็นอาสาสมัครนำชมนิทรรศการ ร่วมพัฒนาสาธารณสมบัติทางศิลปะและวัฒนธรรมแห่งนี้ด้วยประชาชนต่อไป 
 
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครอาสาสมัครจำนวนมาก เข้าร่วมทำหน้าที่นำชมนิทรรศการและทำกิจกรรมการศึกษา
1. นิทรรศการ “ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเทพฯ”  (10 ธันวาคม 2556 – 16 กุมภาพันธ์ 2557)
2. นิทรรศการ “Concept Context Contestation” ( 12 ธันวาคม 2556 – 2 มีนาคม 2557)  
3. นิทรรศการ  Media/ Art Kitchen – Reality Distortion Field (19 ธันวาคม 2556 – 16กุมภาพันธ์ 2557)
 
คุณสมบัติของอาสาสมัคร  
 1. อายุ 18 ปีขึ้นไป 
 2. มีความสนใจในงานศิลปะ 
 3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
 4. สามารถสื่อสารด้วยภาษาต่างชาติได้  (จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)  
 5. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี
 6. การปฏิบัติงานสามารถเลือกวัน และเวลาที่สะดวกในการเข้างาน โดยสามารถเลือกปฏิบัติงานได้ 3 ช่วงเวลา 10.30-13.00 น.  13.00-17.00 น.  17.00-21.00 น.(หอศิลปกรุงเทพฯ เปิดทำการ 10.00 – 21.00 น. หยุดวันจันทร์)

คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่นำชม
 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 2. มีความสนใจในงานศิลปะ
 3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 4. สามารถสื่อสารด้วยภาษาต่างชาติได้  (จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)  
 5. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี
 6. สามารถปฏิบัติงานได้ในเวลา 9.30 - 21.00 ตั้งแต่วันอังคาร - วันอาทิตย์

ใบสมัครเจ้าหน้าที่นำชม คลิกที่นี่
ใบสมัครอาสามัคร คลิกที่นี่
 
 
การสมัครเข้าร่วมโครงการ 
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.bacc.or.th และส่งใบสมัครพร้อมใบรับรองแพทย์มาที่volunteer.bacc@gmail.com  ทางโครงการจะทำการติดต่อกลับและนัดหมายการเข้าร่วมอบรม

*** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายนิทรรศการ 02-214-6630 ถึง 8 ต่อ 532 หรือ 089-792-1692 (คุณแอ๋ว)
 

ห้องภาพ

NO GALLERY

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร