Loading

archive

ชีวิตสายน้ำ (ขยายเวลาจัดแสดง)

วันที่ : 17 ตุลาคม 2556 - 07 ธันวาคม 2556
สถานที่: People's Gallery ชั้น 2
โดย วรสันต์ สุภาพ 

นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่จะผูกพันอยู่กับสายน้ำมาก แม้กระทั่งเมืองหลวงที่ชื่อกรุงเทพฯ เมืองฟ้าเมืองอมรแห่งนี้ อดีตเคยได้ชื่อว่าเป็นเมืองเวนิสตะวันออกมาแล้ว เพราะเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสายน้ำ ผู้คนที่ใช้ชีวิตในสายน้ำเป็นชีวิตที่น่าประทับใจ อบอุ่น อิสระไม่มีขอบเขต เป็นชีวิตที่ล่องลอยไปตามสายน้ำ ซึ่งเป็นจุดเกิดในการเขียนภาพแนวนี้ขึ้นมา โดยนำชีวิตของคนในเรือที่มีทั้งพ่อ แม่ ลูกและสัตว์เลี้ยงอาศัยรวมอยู่ด้วยกันมาสื่อ อย่างเวลาทานข้าวก็จะทานด้วยกัน นอนในเรือลำเดียวกัน ทำให้พ่อแม่ได้มีเวลาอยู่กับลูก ได้อบรมสั่งสอนลูก จะเห็นได้ว่าภาพเขียนนี้สามารถบอกอะไรได้หลายสิ่งหลายอย่างของผู้ใช้ชีวิตในสายน้ำ


ห้องภาพ

img1

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร