Loading

main exhibition 789
archive

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “รูปยาตรา ภาพทัศนาจร” ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ขยายเวลาจัดแสดง)

วันที่ : 10 ธันวาคม 2556 - 02 มีนาคม 2557
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

โดยสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  และสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม 


นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ นิทรรศการ  “รูปยาตรา ภาพทัศนาจร” ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดยสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  และสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม  เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสได้ร่วมตามรอยเสด็จฯและชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์  ที่ได้ทรงบันทึกไว้ระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ “รูปยาตรา ภาพทัศนาจร” ในช่วงปี 2555-2556  เพื่อจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้ จำนวน 173 ภาพ 
 
นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2550 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ เพื่อนำมาจัดแสดงนิทรรศการอย่างต่อเนื่อง  เพื่อเป็นความรู้แก่นิสิต  นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เริ่มตั้งแต่นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “แสงคือสี สีคือแสง” ในปี 2550  นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “ชีวิตที่หมุนไปไม่หยุดยั้ง” ในปี ๒๕๕๑ นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “ถ้าเดินเรื่อยไปย่อมถึงปลายทาง” ในปี 2552  นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “สี แสง แสดงชีวิต” ในปี 2553 นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “อุปบัติ ณ โลกี” ในปี 2554 นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “ควงกล้องท่องโลก”ในปี 2555 และปี 2556 นี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เพื่อจัดนิทรรศการในหัวข้อ “รูปยาตรา ภาพทัศนาจร”
 
ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “รูปยาตรา ภาพทัศนาจร” จำนวน 173 ภาพ ที่นำมาจัดแสดง นอกจากเป็นภาพที่สวยงามทรงคุณค่าทางศิลปะการถ่ายภาพแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองจากสายพระเนตรที่ทรงประสบพบเห็นสิ่งต่างๆที่ทรงสนพระราชหฤทัยถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภาพถ่าย  อีกทั้งยังให้ข้อคิดเตือนใจในแง่มุมต่างๆ เพื่อให้คนไทยทุกคนได้มาชมภาพที่เปรียบเสมือนการเล่าเรื่องผ่านภาพถ่ายของพระองค์ท่านในทุกแห่งหน                 
 
ในการนี้ ผู้จัดงานฯ ได้รับพระราชานุญาตให้นำวิดีทัศน์ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงบรรยายภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ด้วยพระองค์เอง มาจัดฉายให้แก่ผู้ร่วมชมนิทรรศการได้ทราบแนวคิด และเกร็ดมุมมองของถ่ายภาพนั้นๆ และทรงพระราชทานพระราชานุญาตให้ผู้จัดงานจัดวางสมุดแสดงความคิดเห็น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เยี่ยมชมนิทรรศการได้เขียนข้อความแสดงความรู้สึก และความคิดเห็นอย่างอิสระต่อภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ อันเป็นไปตามพระราชประสงค์ที่ทรงอยากทราบถึงความรู้สึกของผู้มาชมนิทรรศการของพระองค์อีกด้วย
 
นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “รูปยาตรา ภาพทัศนาจร”  ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เปิดให้ผู้ชมเข้าชมระหว่างวันที่ 11  ธันวาคม 2556 – 16 กุมภาพันธ์ 2557  (หยุดทุกวันจันทร์) เวลา 10.00 น. –  21.00  น.  และมีการจำหน่ายหนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์  “รูปยาตรา ภาพทัศนาจร”  ในราคาเล่มละ 900 บาท  ณ  ห้องนิทรรศการหลัก  ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (สี่แยกปทุมวัน) และศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ทั้งนี้รายได้ทั้งหมด นำขึ้นทูลเกล้าถวาย โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ สำนักสื่อสารองค์กร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 
ศตกมล วรกุล (น้อย)    ผู้จัดการสำนักงานอาวุโส พัฒนาภาพลักษณ์องค์กรและประชาสัมพันธ์ 0 81913 8186 
พชรวัฒน์ พงศ์อรพินท์ (สัน)       หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ 0 83820 2020
อรชุดา (เบส) 0 87562 8059      สราวุธ (มาร์ค) 0 87922 9428           
พัทธนันท์ (นก) 0 8355 66845    นัทธมน (โจ้) 0 85099 2113             
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทร 02-214-6630 – 8 ต่อ 501

ห้องภาพ

img1img2img3img4img5img6img7img8img9img10img11img12img13img14img15img16img17img18img19img20img21img22img23img24img25img26img27img28

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร