Loading

main exhibition 789
archive

นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 3 “บ้านเรา”

วันที่ : 08 เมษายน 2557 - 25 พฤษภาคม 2557
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8

โดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)


นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 3 หัวข้อ “บ้านเรา”  โดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)  จัดนิทรรศการแสดงผลงานของศิลปินที่มีความสามารถทางศิลปะอันโดดเด่น ในรูปแบบเหมือนจริง (Realistic) และศิลปะรูปลักษณ์ (Figurative)  โดยแสดงผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ ไม่จำกัดเทคนิคและวัสดุ กระบวนการสร้างสรรค์ หรือรูปแบบของผลงาน เพื่อเปิดโอกาสให้ศิลปินได้แสดงออกถึงทักษะและแนวความคิดได้โดยอิสระ  โดยมีรางวัลสูงสุด คือรางวัลช้างเผือก ซึ่งจะได้รับเงินรางวัล 1,000,000 บาท และรางวัลอื่นๆ รวม 19 รางวัล พร้อมผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้จัดแสดงรวมกว่า 50 ผลงาน โดยผ่านการคัดเลือกจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ศาสตราจารย์กำจร สุนพงษ์ศรี,ศาสตราจารย์สันติ เล็กสุขุม, ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง, คุณบุญชัย เบญจรงคกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง, อาจารย์นิติกร กรัยวิเชียร และ รองศาสตราจารย์อริยะ กิตติเจริญวิวัฒน์


EXHIBITION EDUCATION AND ACTIVITY: นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก

กิจกรรมบรรยายพิเศษ Gallery Tour “การสะท้อนแนวคิดของศิลปินไทยต่องานศิลปะแสดงรูปลักษณ์” 
โดยศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี
วันเสาร์ที่ 26 เมษายน 2557  เวลา 14.00-15.30 น.
ณ  ห้องแสดงนิทรรศการหลักชั้น 8 
 
ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญรับฟังการบรรยายหัวข้อ“การสะท้อนแนวคิดของศิลปินไทยต่องานศิลปะแสดงรูปลักษณ์”  โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี อาจารย์พิเศษและศิลปินชื่อดัง  
 
“ศิลปินแสดงรูปลักษณ์” มีคุณลักษณะ คุณค่า และสะท้อนค่านิยมของสังคมไทยในแต่ละยุค แต่ละสมัยอย่างไร  ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาผลงานทรงคุณค่าจากโครงการศิลปกรรมช้างเผือก กันได้ตามวันและเวลาดังกล่าว  
 
กิจกรรมบรรยายพิเศษ Gallery Tour “ทัศนางานศิลป์ : โครงการศิลปกรรมช้างเผือก”  
โดยศาสตราจารย์สันติ เล็กสุขุม
วันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม 2557  เวลา 14.00-15.30 น.
ณ  ห้องแสดงนิทรรศการชั้น 8
 
ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญรับฟังการบรรยายหัวข้อ “ทัศนางานศิลป์ : โครงการศิลปกรรมช้างเผือก”  โดย ศาสตราจารย์สันติ เล็กสุขุม  นักประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, อาจารย์พิเศษ และศิลปินชื่อดัง
 
โครงการศิลปกรรมช้างเผือก เป็นการประกวดที่มุ่งเน้นรูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบเหมือนจริง (Realistic) และศิลปะรูปลักษณ์ (Figurative) ทั้งในแง่ของความเหมือนจริงตามธรรมชาติ ความเหมือนจริงเชิงอุดมคติ หรือความเหมือนจริงเชิงสังคม ซึ่งเน้นความเป็นรูปธรรมของต้นแบบ ที่ศิลปินถ่ายทอดลงมาสู่ผลงานและให้ความสำคัญกับแนวความคิดซึ่งเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีคุณค่าเพื่อให้ศิลปินที่มีทักษะฝีมือในการสร้างงานอย่างละเอียดอ่อนและมีกระบวนทัศน์ทางความคิดอันลึกซึ้ง ได้สื่อแสดงถึงศักยภาพทางศิลปะในรูปแบบเหมือนจริงอย่างเต็มที่ 
 
**ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสองกิจกรรม
 
ดำเนินงานโดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02 214 6630 – 8 email: [email protected]
 


ห้องภาพ

img1img2img3img4img5img6img7img8img9img10img11img12img13img14img15img16img17img18img19img20img21img22img23img24img25img26img27img28

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

www.weipinxgt.com www.hdf598.com www.rzkfqcg.com www.ywd100.com www.gzunitrade.com www.5aziyuan.com www.alsclean.com www.ynzsgc.com www.sdldtg.com www.i-sarima.com www.aijianbing.com www.xushiweigou.com www.haoyulongsp.com www.binqimotor.com www.kenminamipainting.com www.erli30.com www.cdhg88.com www.horse-home.com www.myjxzp.com www.dgselling.com www.chenlongjiancai.com www.zhongkuanwuliu.com www.huameide-sz.com www.shouxitongban.com www.scgcjx0207.com www.qdshengqian.com www.3w800.com www.kl-ad.com www.imshenghuo.com www.xxanlhw.com www.hfkaibo.com www.wlwservice.com www.jxguanghua.com www.zkld2009.com www.duanem.com www.hzwjzs.com www.chdlav.com www.lyxszl.com www.xinlaihuijiaju.com www.hrwholecare.com www.yingyang168.com www.honeywell-lk.com www.yushusanjiangyuanbao.com www.kangningyiyuan.com www.xzkjsxx.com www.jztushuguan.com www.gksswh.com www.jakjxx.com www.yyxlzw.com www.dwdzxx.com www.shszjzx.com www.skf-nsk-fag-ntn.com www.shanghailvhua.com www.yomandoors.com www.wenchengvote.com www.cn-sportsprotectors.com www.fuyixuantc.com www.jiayongdiant.com www.reshousuoj.com www.wuxitianzhile.com www.lsallx.com www.ravor-system.com www.jhbrq.com www.mirrvoll.com www.likekiwi.com www.hbclzqcj.com www.cqqfbxgm.com www.nmgdwjlw.com www.zmdjtzfw.com www.xunchengchaju.com www.gssx-pxgl.com www.sha-jing.com www.zysjmbj.com www.131701.com www.tlyhyy.com www.hbfbfz.com www.hljpadm.com www.fenxiangzhuan005.com www.jv001.com www.ruiyucnc.com www.zhuochenglaser.com www.zhaoshudeng.com www.facebook-france.com www.yuxianchu.com www.139yes.com www.lazonaentertainment.com www.eastofedens.com www.latelier-gourmet.com www.kaisyomaru.com www.tenglonghb.com www.bdsmfreevids.com www.gzshbzw.com www.ymgb0991.com www.setonohanayome.com www.attachmentmoms.com www.njmzyjg.com www.hi4r.com www.exotic-nails.com www.ef25.com www.lslcxx.com