Loading

Gallery Tours
archive

โครงการอบรมอาสาสมัคร หอศิลปกรุงเทพฯ ปี 2557

วันที่ : 10 เมษายน 2557 - 11 พฤษภาคม 2557
สถานที่: หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครผู้ที่ชื่นชอบ รักในงานศิลปะและมีจิตอาสา ร่วมเป็นอาสาสมัครหอศิลปกรุงเทพฯ ปฏิบัติงาน ช่วยเหลือการจัดกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งเข้ามีมีส่วนร่วมในการสร้างกระบวนการ การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมให้กับประชาชนโดยทั่วไป
 
คุณสมบัตรอาสาสมัคร
1. อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. มีความสนใจในงานศิลปะ
3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
4. พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
5. ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพกาย และสุขภาพจิต
 
สิทธิประโยชน์ จากการเป็นอาสาสมัครหอศิลปกรุงเทพฯ
1. ส่วนลดร้านค้าต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ (artHUB@bacc)
2. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัคร (เมื่อปฏิบัติครบกำหนด)
3. ของที่ระลึก ของโครงการอาสาสมัคร หอศิลปะกรุงเทพฯ
 
การสมัครเข้าร่วมโครงการ
1.ดาว์โหลดใบสมัครอาสาสมัคร หอศิลปกรุงเทพฯ  

ใบสมัครอาสาสมัคร  คลิกที่นี้

2. ส่งใบสมัคร พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน และใบรับรองแพทย์ ที่ประชาสัมพันธ์ชั้น 5 
หรือส่งมาที่ volunteer.bacc@gmail.com
 
ระยะเวลา :
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 11 พฤษภาคม 2557
 
***ท่านที่สนใจเข้าร่วมสมัครเป็นอาสาสมัครหอศิลปะกรุงเทพฯ จะต้องเข้าร่วมการอบรม
ในวันอาทิตย์ที่ 18 และ 25 พฤษภาคม 2557
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 
ฝ่ายการศึกษา 02-214-6630-8 ต่อ 519 

ห้องภาพ

NO GALLERY

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร