Loading

bacc note
archive

ปรับปรุงผนังอาคารฝั่งทางเข้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

วันที่ : 02 มิถุนายน 2557
สถานที่: หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

เนื่องจากจะมีการปรับปรุงผนังอาคารฝั่งทางเข้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (ฝั่งถนนพระราม 1) ทำให้ต้องเปลี่ยนเส้นทางเข้าและออกอาคาร เป็นฝั่งถนนพญาไท (ทางเดียวเท่านั้น) เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 – 30 มิถุนายน 2557
 
ขออภัยในความไม่สะดวก
 

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร