Loading

special exhibitions
archive

ใกล้ ไ ก ล สัมพัทธ์ นิทรรศการศิลปะ ระยะทาง และความสัมพัทธ์

วันที่ : 28 มิถุนายน 2557 - 07 กันยายน 2557
สถานที่: หอศิลป Szczecin, ประเทศโปแลนด์
ดำเนินงานโดยฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ inSPIRACJE International Visual Art Festival '13 MUZ' 

BACC Exhibition in Poland

ใกล้ ไ ก  ล สัมพัทธ์

นิทรรศการศิลปะ ระยะทาง และความสัมพัทธ์


ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
ร่วมกับ inSPIRACJE International Visual Art Festival '13 MUZ' จัดนิทรรศการ ‘PROXIMITY’ นำเสนอศิลปะร่วมสมัยไทยและโปแลนด์ โครงการนี้เริ่มขึ้นจากการทำงานร่วมกัน ระหว่างภัณฑารักษ์ไทยและโปแลนด์ในการพัฒนาความคิดผ่านการโต้ตอบสนทนาเพื่อนำเสนอผลงานที่เป็นจุดเชื่อมต่อของทั้งสองประเทศ
 
สิ่งหนึ่งที่เป็นพื้นฐานและสำคัญที่สุดที่ภัณฑารักษ์ใช้ในการตัดสินใจคือการกำหนดคุณลักษณะของนิทรรศการ ที่ต้องคำนึงถึงอิทธิพลของงานที่มีต่อผู้ชมทั่วไปในสองสถานที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกใช้ประโยชน์จากข้อมูล และคุณค่าทางการรับรู้ที่หลากหลายเพื่อให้งานออกมาตามจุดประสงค์ อย่างไรก็ตาม โครงการนี้คือโอกาสให้ค้นพบกับความประหลาดใจในหลายผลงาน ที่ไม่ง่ายในการนำมาเทียบเคียง ด้วยว่ามรดกทางวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศที่มีความแตกต่าง  ทั้งอากาศ ประชากร ประวัติศาสตร์ และศาสนา ทำให้เกิดพัฒนาการของแต่ละพื้นที่ที่ไม่เหมือนกันแต่ตั้งอยู่บนพื้นฐานเดียวกันที่เรียบง่าย ซึ่งตรงจุดนี้ได้กระตุ้นให้เกิดคำที่ตรงข้ามกันนั่นคือ “เราและเขา” ในอีกลักษณะ แนวคิดของนิทรรศการ PROXIMITY นี้จึงมีการนำเสนอมุมมองในอีกรูปแบบ ด้วยการคัดสรรประเด็นทางเลือกที่ความละเอียดอ่อนและแหวกแนว โดยเฉพาะการเสาะแสวงหาผลงานศิลปะที่มีคุณสมบัติเฉพาะในสังคมร่วมสมัยที่มีความเป็นสากล หรืออีกนัยหนึ่งก็คือมุ่งเน้นไปที่ผลงานที่มีโครงสร้างของการตีความที่เปิดกว้าง อิสระ โดยที่ไม่ถูกตัดสินล่วงหน้าด้วยมุมมองที่ยึดติดเพียงแค่ปรากฏการณ์ความแตกต่างบนพื้นผิว จนถึงการไม่แสดงความคิดเห็นว่าสิ่งนี้ดีหรือไม่ดีอย่างฉาบฉวย เพื่อเปิดทางให้กับความคิดปลีกย่อยที่อาจได้มองข้าม
 
โครงการนี้เริ่มขึ้นจากการคิดค้นจากจุดร่วมเดียวกันซึ่งประกอบไปด้วยสองส่วน ส่วนแรกคือผลงานของศิลปินไทย ซึ่งจะไปจัดแสดงที่หอศิลป Szczecin ในเมืองชเชตซีน ประเทศโปแลนด์ในเดือนมิถุนายน 2557 และส่วนที่สองก็จะเป็นผลงานของศิลปินโปแลนด์ ซึ่งจะจัดแสดงที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) ในปี 2558 โดยทั้งสองส่วนของงานนี้มีจุดประสงค์ในการนำเสนองานศิลปะจากต่างวัฒนธรรม มาไว้ในต่างพื้นที่ ต่างเวลา เพื่อถ่ายทอดความหมายที่เป็นแบบทดสอบทางการตีความ โดยจุดมุ่งหมายท้ายสุด ของงานคือการสื่อสารทางศิลปะกับผู้ชม ทั้งสองที่ในมุมมองที่ถูกขยายความ รวมไปถึงโอกาสต่อไปในการเชื่อมต่อ ผลงานศิลปิน บนขอบเขตของความเป็นสากล ท่ามกลางความเป็นไปได้ที่หลั่งไหลเข้ามาจากยุคร่วมสมัย
 
ภัณฑารักษ์ 
พิชญา ศุภวานิช  (ไทย)
บาร์เท็ค โอท็อคก์  (โปแลนด์)
 
ศิลปิน (ไทย)
อานนท์ นงค์เยาว์
กวิตา วัฒนะชยังกูร
แพน แพน นาคประเสริฐ
ปฐมพล เทศประทีป
ปรีชญา ศิริพานิช
ไทกิ ศักดิ์พิสิษฐ์
ตุลย์ สุวรรณกิจ
อุกฤษณ์ สงวนให้
วิริยะ โชติปัญญาวิสุทธิ์
 
ศิลปิน (โปแลนด์)
อดัม วิทคาวสกี
อกาธา บีเอลสกา
อาเธอร์ มาลูวสกี
ฟรานซิสค์ ออลอวสกี
เกรคกอร์ส โดรซส์
พอลลิน่า ซาดาวสกา
พาวเวล์ คูลา
พิออท สกีบา
โทมัส โคแซค
 
-
 
PROXIMITY ( BACC exhibition in Poland, 2014)
ใกล้ ไ ก  ล สัมพัทธ์ - ส่วนที่ 1 
 
สมมติว่าในความยิ่งใหญ่ของจักรวาลที่ไม่มีจุดสิ้นสุด มีอนุภาคที่เคลื่อนผ่านอย่างรวดเร็ว เหมือนหน่วยเล็กย่อย อาศัยต่างมุมวิ่งคว้างท่ามกลางความมหาศาลของโลก โอกาสจะมีมากน้อยแค่ไหนที่อนุภาคต่างวิถีโคจร สามารถเคลื่อนตัวเข้าหากัน ปะทะและหยุดเชื่อมโยงกันได้ในเสี้ยวขณะ สมมติฐานนี้คือคำถามในความเป็นไปได้ ของโลกต่างมิติ การรับรู้ต่อพื้นที่ เวลา และระยะทาง สามารถทำความเข้าใจได้หลายวิธี หนึ่งในนั้นมาจากสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้า เช่นการรับรู้ถึงกฏที่แน่นอนของพื้นที่ เหมือนหนึ่งเหตุการณ์ หรือการมองเห็นความสั้นยาวระหว่างจุดอ้างอิง เหมือนหนึ่งระยะทาง แต่ในที่นี้เราขอเคลื่อนพ้นผ่านค่าวัดตามหลักกายภาพ สู่การรับรู้ในวิถีของพลังงานเชิงฟิสิกส์ เชื่อมกับกฏเกณฑ์แห่งความยืดหยุ่นเชิงมนุษยศาสตร์ จากจุด A ไปยังจุด B ในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมนุษย์ พื้นที่ ระยะทาง และเวลาเป็นสิ่งสัมพัทธ์ 
 
ความหมายและความเข้าใจในท้องที่มักผกผันตามสูตรของความจริงขั้นพื้นฐาน ใกล้สิ่งนี้มีความหมายเท่ากับความเข้าใจมากขึ้นในสิ่งนั้น แต่ในโลกที่ได้ถูกจัดระเบียบใหม่จากระดับอนุภาค ระยะทางได้ถูกทำลาย และหลอมรวมคุณลักษณะ สร้างตัวตนขึ้นใหม่ในพิธีกรรมของภาวะเปลี่ยนผ่าน ในช่วงเวลาเช่นนี้ ความหมายและความเข้าใจผกผันตามพลวัตปัจเจก ใกล้และไกลคือมิติใหม่ในโลก และในมิตินี้ศิลปะได้เคลื่อนตัวสื่อสารในอีกลักษณะ ที่ไม่ใช่การถูกถ่ายทอดเพื่อให้ทำความเข้าใจ แต่เพื่อให้ได้สัมผัสถึงระดับอันเข้มข้นของความเป็นมนุษย์ ทั้งในด้านที่อ่อนแอและเข้มแข็ง ในความสิ้นหวังและกล้าหาญ ในการถูกติดกับภาวะค้างเติ่ง และความพยายามในการหลุดออกจาก ในความสงสัยต่อคำถามและการได้มาไม่เพียงพอซึ่งคำตอบ จนถึงการไขว่คว้าและโหยหาผ่านระยะทาง เวลา และแม้แต่ความมหัศจรรย์ในการค้นพบ ภาวะเหล่านี้เผยเพื่อให้สัมผัสได้ถึงต่างตัวตน ต่างพื้นที่ ต่างมุมมองที่ได้ดำเนินอยู่ในเวลาเดียวกัน ในอนุภาคของระยะใกล้และไกล วิ่งโคจรบนเงื่อนไขของความเป็นมนุษย์ที่เกี่ยวเนื่อง
 
การสัมผัสถึงเรื่องราวประสบการณ์ความลึกใกล้ตัว และการมองเห็นประสบการณ์พื้นผิวไกลตัวคือข้อเสนอจากมุมมองพันธ์ผสม ทั้งในจุดเล็กย่อยระดับจุลภาค จนถึงมหภาคที่ให้คุณค่าความเป็นองค์รวม ทั้งเฉพาะในรายละเอียดและสากลเพื่อเชื่อมต่อ ไหลเวียนเปลี่ยนผ่านความใส่ใจที่เป็นธรรมชาติ เมื่อการรับรู้ถึงตัวตนในขณะที่หยั่งลึก ได้ขยายออก และให้ความหมายครอบคลุมถึงอีกหน่วยชีวิต กระทั่งในอีกซีกหนึ่งของโลก เมื่อนั้นการรักษาตัวตนในพื้นที่หนึ่ง จึงมีคุณค่าเท่ากับการรักษาตัวตนในอีกพื้นที่ ขึ้นอยู่ต่อกันอย่างเป็นอิสระ ความสัมพันธ์จึงเป็นเรื่องสัมพัทธ์ที่ไม่ต้องการกฏตายตัวเพื่อหายใจ 
ด้วยวิถีนั้น พื้นที่ เวลา ระยะทางใกล้และไกล ได้ก้าวข้ามขอบเขตของหลักการ สู่วิทยาศาสตร์ว่าด้วยชีวิต ในระบบนิเวศวิทยาแนวลึก ที่การสัมผัสได้ถึงธรรมชาติความเคลื่อนไหวของกลไกต่างๆ ในโลก บวกกับความสนิทใจในสัญชาติญาณของมนุษย์ ได้กำลังช่วยกันขับเคลื่อนพลังงานแห่งความเป็นไปได้
 
ดำเนินงาน
โดยฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
ร่วมกับ inSPIRACJE International
Visual Art Festival '13 MUZ' 
สอบถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อ :
ฝ่ายนิทรรศการ [email protected] โทร 02 214 6630
 
โปแลนด์  : 
plac Zolnierza Polskiego 2
70-551 Szczecin, Poland
tel. +48 91 43 47 173
fax. +48 91 43 37 987
 


ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

www.weipinxgt.com www.hdf598.com www.rzkfqcg.com www.ywd100.com www.gzunitrade.com www.5aziyuan.com www.alsclean.com www.ynzsgc.com www.sdldtg.com www.i-sarima.com www.aijianbing.com www.xushiweigou.com www.haoyulongsp.com www.binqimotor.com www.kenminamipainting.com www.erli30.com www.cdhg88.com www.horse-home.com www.myjxzp.com www.dgselling.com www.chenlongjiancai.com www.zhongkuanwuliu.com www.huameide-sz.com www.shouxitongban.com www.scgcjx0207.com www.qdshengqian.com www.3w800.com www.kl-ad.com www.imshenghuo.com www.xxanlhw.com www.hfkaibo.com www.wlwservice.com www.jxguanghua.com www.zkld2009.com www.duanem.com www.hzwjzs.com www.chdlav.com www.lyxszl.com www.xinlaihuijiaju.com www.hrwholecare.com www.yingyang168.com www.honeywell-lk.com www.yushusanjiangyuanbao.com www.kangningyiyuan.com www.xzkjsxx.com www.jztushuguan.com www.gksswh.com www.jakjxx.com www.yyxlzw.com www.dwdzxx.com www.shszjzx.com www.skf-nsk-fag-ntn.com www.shanghailvhua.com www.yomandoors.com www.wenchengvote.com www.cn-sportsprotectors.com www.fuyixuantc.com www.jiayongdiant.com www.reshousuoj.com www.wuxitianzhile.com www.lsallx.com www.ravor-system.com www.jhbrq.com www.mirrvoll.com www.likekiwi.com www.hbclzqcj.com www.cqqfbxgm.com www.nmgdwjlw.com www.zmdjtzfw.com www.xunchengchaju.com www.gssx-pxgl.com www.sha-jing.com www.zysjmbj.com www.131701.com www.tlyhyy.com www.hbfbfz.com www.hljpadm.com www.fenxiangzhuan005.com www.jv001.com www.ruiyucnc.com www.zhuochenglaser.com www.zhaoshudeng.com www.facebook-france.com www.yuxianchu.com www.139yes.com www.lazonaentertainment.com www.eastofedens.com www.latelier-gourmet.com www.kaisyomaru.com www.tenglonghb.com www.bdsmfreevids.com www.gzshbzw.com www.ymgb0991.com www.setonohanayome.com www.attachmentmoms.com www.njmzyjg.com www.hi4r.com www.exotic-nails.com www.ef25.com www.lslcxx.com