Loading

Performances
archive

โครงการ “Connecting ASEAN Plus” 2014

วันที่ : 20 กรกฎาคม 2557 - 26 ตุลาคม 2557
สถานที่: ห้องสตูดิโอ ชั้น 4
ครั้งที่ 1 วันที่ 20 – 27 กรกฎาคม 2557ณ Dance Studio
ครั้งที่ 2 วันที่ 17 – 26 ตุลาคม 2557 ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 4 

โครงการ “Connecting ASEAN Plus” 2014 เป็นโครงการนำร่อง และเป็นกิจกรรมนำร่องไปสู่การจัดมหกรรมการเต้นนานาชาติ 2014 (International Dance Festival 2014) ในช่วงปลายปีนี้ โดยมีจุดมุ่งหมายให้ประชาชนในหมู่ประเทศสมาชิกอาเซียนได้แบ่งปันศิลปวัฒนธรรมของกันและกัน ส่งเสริมให้เยาวชนสร้างเครือข่ายของการทำงานร่วมกัน แบ่งปันประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมให้แก่กัน ผ่านการทำกิจกรรมร่วมกันในด้านศิลปะการเต้นและการแสดง และเป็นการริเริ่มก้าวเข้าสู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการในปี 2015 ที่จะถึงนี้
 
โครงการ “Connecting ASEAN Plus” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยเปิดรับ เยาวชนทั้งหญิงและชายอายุระหว่าง 13-20 ปี ที่มีความสนใจและอยากศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับศิลปะการแสดง โดยไม่จำเป็นต้องมีประสบการณด้านศิลปะการแสดงมาก่อน เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระยะเวลา 10 วัน จำนวน 3 ครั้งต่อปี การอบรมเน้นความสำคัญไปที่ความหลากหลายของศิลปะการแสดง เพื่อเป็นการจุดประกายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการศึกษาด้านศิลปะการแสดงในหมู่ประชาคมอาเซียนต่อไป
 
วันจัดกิจกรรม:
ครั้งที่ 1
วันที่ 20 – 27 กรกฎาคม 2557
สถานที่: Dance Studio
ครั้งที่ 2 วันที่ 17 – 26 ตุลาคม 2557
สถานที่: ห้องสตูดิโอ ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

*ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสมัครร่วมโครงการได้ที่ : โทร. 085-100-3050 หรือ Email : friends.of.the.Arts2u@gmail.com หรือ www.friends-of-the-Arts.info
 
 
 
 


ห้องภาพ

NO GALLERY

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร