Loading

Gallery Tours
archive

โครงการอบรมอาสาสมัคร หอศิลปกรุงเทพฯ ปี 2557 ครั้งที่ 2

วันที่ : 22 กรกฎาคม 2557 - 20 สิงหาคม 2557
สถานที่: หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนผู้ที่มี “จิตอาสา” และมีใจรักในงานศิลป์ เข้าอบรมในโครงการอาสาสมัคร หอศิลปกรุงเทพฯ ครั้งที่2/2557 เพื่อร่วมเป็นอาสาสมัครหอศิลปกรุงเทพฯ ปฏิบัติงาน ช่วยเหลือการจัดกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างกระบวนการ การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมให้กับประชาชนโดยทั่วไป
 
คุณสมบัตรอาสาสมัคร
1. อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. มีความสนใจในงานศิลปะ
3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
4. พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
5. ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพกาย และสุขภาพจิต
 
สิทธิประโยชน์ จากการเป็นอาสาสมัครหอศิลปกรุงเทพฯ
1. ส่วนลดร้านค้าต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ (artHUB@bacc)
2. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัคร (เมื่อปฏิบัติครบกำหนด)
3. ของที่ระลึก ของโครงการอาสาสมัคร หอศิลปกรุงเทพฯ
 
การสมัครเข้าร่วมโครงการ
1.ดาว์โหลดใบสมัครอาสาสมัคร หอศิลปกรุงเทพฯ 
 
ใบสมัครอาสาสมัคร คลิกที่นี่
 
2. ส่งใบสมัคร พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน และใบรับรองแพทย์ ที่ประชาสัมพันธ์ชั้น 5
หรือส่งมาที่ volunteer.bacc@gmail.com
 
ระยะเวลา:
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 20 สิงหาคม 2557
 
***ท่านที่สนใจเข้าร่วมสมัครเป็นอาสาสมัครหอศิลปกรุงเทพฯ จะต้องเข้าร่วมการอบรม
ในวันเสาร์ที่ 23 และ วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2557
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
ฝ่ายการศึกษา 02-214-6630-8 ต่อ 519

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร