Loading

เอเชียโทเปียร่วมกับหอศิลปกรุงเทพฯ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม เอเชียโทเปีย ทอล์ค 2557 กิจกรรมที่สืบเนื่องมาจากเทศการศิลปะแสดงสดนานาชาติเอเชียโทเปีย เพื่อสร้างความเข้าใจความเป็นมาใน ประวัติศาสตร์การเคลื่อนไหวของศิลปะแสดงสดทั้งในและต่างประเทศแก่นักเรียนนักศึกษาและผู้ที่สนใจ และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดทำหนังสือศิลปะแสดงสดในไทย และเอเชียตะวันออกเชียงใต้ 
 
สำหรับวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 พบกับการเสวนา เอเชียโทเปีย ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ ศิลปะแสดงสดในประเทศไทย ศึกษาพัฒนาการ และ ความเชื่อมโย่งสัมพันธ์กับศิลปินในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ โดยมี จุมพล อภิสุข และ นพวรรณ สิริเวชกุล เป็นผู้ดำเนินการบรรยาย
 
Performance Art หรือศิลปะแสดงสด เป็นที่รู้จักและยอมรับว่าเป็นการทำงานสื่อสารการแสดงออกทางศิลปะ ในช่วงทศวรรษ 70 ในเวลานั้นศิลปะแนว conceptual art ได้รับการยอมรับว่าเป็นการทำงานศิลปะเชิงความคิด มากกว่าจะทำเพื่อเป็นสินค้า ถือเป็นความรุ่งเรืองและทรงประสิทธิภาพในการทำงานแสดงหรือการปฏิบัติงาน ของแนวความคิดนี้ ‘ศิลปะแสดงสด’ ในช่วงเวลานั้นกลายเป็นงานที่จับต้องได้มากที่สุด ทั้งได้รับการสนับสนุน ให้แสดงในพื้นที่แสดงงานศิลปะหลักอย่างพิพิธภัณฑ์ แกลเลอรี่ มีการสนับสนุนให้มีวิชาเรียนและปรากฏอยู่ใน บทวิจารณ์ศิลปะ ในแถบเอเชียศิลปะแสดงสดได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การทำงานของศิลปินศิลปะแสดงสดใน เอเชียรุ่นแรก มุ่งเน้นในเชิงการทำงานศิลปะเพื่อการสะท้อนสังคมและตั้งคำถามเชิงรุกอย่างหนักหน่วงกับสิ่งที่ เกิดขึ้นของแต่ละสังคมประเทศ ประเทศไทยเองจุดกำเนิดของศิลปะแสดงสด ก็มาจากศิลปินนักเคลื่อนไหว และกลุ่มศิลปินที่มีความคิดขบถต่อศิลปะในจารีตเป็นหลัก และได้เติบโตต่อเนื่องจนมาเป็นเทศกาลศิลปะแสดงสด เอเชียโทเปีย กระทั่งปัจจุบันที่กระแสการทำงานศิลปะแสดงสดในบ้านเราได้ถูกพัฒนาแนวคิดจากคนรุ่นใหม่ออกไป
 
 
ประวัติศิลปินผู้บรรยาย:

จุมพล อภิสุข
จุมพล อภิสุข เริ่มเรียนศิลปะที่วิทยาลัยช่างศิลป์ ต่อด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากร และ เดอะมิวเซียมสคูลออฟ ไฟด์ อาร์ต เมืองบอสตัน สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้เขายังได้เรียนศิลปะกับศิลปิน จ่าง แซ่ตั้ง ในระหว่างปี 1968 – 1970 อีกด้วย จุมพล เป็นผู้ก่อตั้งศูนย์ศิลปะบ้านตึกจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่ปี 1993 ถือเป็นชุมชนศิลปะแรกที่เปิดพื้นที่ให้กับ การทำงานศิลปะแสดงสดในไทย ในฐานะศิลปินจุมพลนับเป็นศิลปินอาวุโสของวงการศิลปะแสดงสดของไทย และเป็นศิลปินรุ่นบุกเบิกที่ยังคงทำงานศิลปะแสดงสดมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่พ.ศ. 2528 ณ หอศิลป์พีระศรี เรื่อยมาจนถึงกำเนิดเทศกาลศิลปะแสดงสดนานาชาติเอเชียโทเปีย อีกทั้งยังเป็นผู้วางรากฐานการทำงาน ศิลปะแสดงสดในประเทศไทยอีกด้วย ปัจจุบัน จุมพล อภิสุข  เป็นผู้อำนวยการเทศกาลศิลปะแสดงสดนานาชาติ เอเชียโทเปีย และศิลปินศิลปะแสดงสดที่มีผลงานรับเชิญไปแสดงและเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับศิลปะแสดงสด ในหลายประเทศทั่วโลกมาเป็นเวลากว่า 30 ปี

นพวรรณ สิริเวชกุล 
เป็นศิลปินศิลปะแสดงสด คลุกคลีอยู่กับงานศิลปะแสดงสดมาตั้งแต่ก่อตั้งเอเชียโทเปีย เริ่มเข้าทำหน้าที่ผู้จัดการ โครงการเอเชียโทเปียตั้งแต่ปี 2002 นอกจากนั้นเธอยังเป็นนักวิจัยอิสระและนักเขียนสารคดีอีกด้วย ผลงานวิจัยที่ผ่านมาเคยได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเรื่องกรณีศึกษาการ พัฒนาทางสังคมของชาวกูย บ้านตากลาง จังหวัดสุรินทร์ และเป็นนักวิจัยเรื่องผู้หญิงชายขอบให้กับ มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ ก่อนมารับหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการศิลปะไร้พรมแดนของมูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ในปี 2003 ในแวดวงศิลปะเธอรับหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการให้กับศูนย์บ้านตึกอีกหลายโครงการด้วยกัน เช่น ผู้ประสานงานโครงการศิลปะแลกเปลี่ยนไทย/พม่า ,ไทย/ญี่ปุ่น, ไทย/สิงคโปร์, ผู้จัดการส่วนวัฒนธรรมของงาน ประชุมเอดส์นานาชาติ ที่ประเทศไทย เป็นต้น ในบทบาทศิลปินแสดงสด เธอได้รับเชิญให้เข้าร่วมเทศกาล ศิลปะนานาชาติหลายประเทศ เช่น อิราเอล, โปแลนด์, เยอรมัน, แคนาดา, ญี่ปุ่น, จีน และประเทศในแถบอาเซียน
ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม / ไม่ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า
*บรรยายเป็นภาษาไทย ไม่มีการแปล
 
ตารางเวลา เอเชียโทเปีย ทอล์ค 2557:
 
ครั้งที่ 1 หัวข้อ: ศิลปะแสดงสดในประเทศไทยศึกษาพัฒนาการและ ความเชื่อมโยงสัมพันธ์ กับศิลปินในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์
โดย: จุมพล อภิสุข , นพวรรณ สิริเวชกุล 
วันที่ 21 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00 น. – 16.00 น.
 
ครั้งที่ 2 หัวข้อ: ศิลปะแสดงสดในกระแสสังคมใหม่
โดย: แรนดี้ เกรดฮิลล์ ศิลปินชาวแคนาดา , นพวรรณ สิริเวชกุล 
วันที่ 3 กันยายน 2557 เวลา 14.00 น. – 16.00 น.
 
ครั้งที่ 3 หัวข้อ: การเคลื่อนไหวของศิลปะแสดงสดในทศวรรษ 80 
โดย: จุมพล อภิสุข , นพวรรณ สิริเวชกุล
วันที่ 2 ตุลาคม 2557 เวลา 14.00 น. – 16.00 น. 
 
ครั้งที่ 4 หัวข้อ: ประวัติศิลปะแสดงสดในอิสราเอล, โปแลนด์ศิลปะแสดงสดแบบ contextual art
โดย: ทาร์มา ราบานน์, วาเดอมาร์ ตาต้าซุกส์
วันที่ 30 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 น. – 15.00 น.
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-214-6630-8 ต่อ 519 หรือ อีเมล์ [email protected] 
ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า
 

ห้องภาพ

img1img2img3

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

www.weipinxgt.com www.hdf598.com www.rzkfqcg.com www.ywd100.com www.gzunitrade.com www.5aziyuan.com www.alsclean.com www.ynzsgc.com www.sdldtg.com www.i-sarima.com www.aijianbing.com www.xushiweigou.com www.haoyulongsp.com www.binqimotor.com www.kenminamipainting.com www.erli30.com www.cdhg88.com www.horse-home.com www.myjxzp.com www.dgselling.com www.chenlongjiancai.com www.zhongkuanwuliu.com www.huameide-sz.com www.shouxitongban.com www.scgcjx0207.com www.qdshengqian.com www.3w800.com www.kl-ad.com www.imshenghuo.com www.xxanlhw.com www.hfkaibo.com www.wlwservice.com www.jxguanghua.com www.zkld2009.com www.duanem.com www.hzwjzs.com www.chdlav.com www.lyxszl.com www.xinlaihuijiaju.com www.hrwholecare.com www.yingyang168.com www.honeywell-lk.com www.yushusanjiangyuanbao.com www.kangningyiyuan.com www.xzkjsxx.com www.jztushuguan.com www.gksswh.com www.jakjxx.com www.yyxlzw.com www.dwdzxx.com www.shszjzx.com www.skf-nsk-fag-ntn.com www.shanghailvhua.com www.yomandoors.com www.wenchengvote.com www.cn-sportsprotectors.com www.fuyixuantc.com www.jiayongdiant.com www.reshousuoj.com www.wuxitianzhile.com www.lsallx.com www.ravor-system.com www.jhbrq.com www.mirrvoll.com www.likekiwi.com www.hbclzqcj.com www.cqqfbxgm.com www.nmgdwjlw.com www.zmdjtzfw.com www.xunchengchaju.com www.gssx-pxgl.com www.sha-jing.com www.zysjmbj.com www.131701.com www.tlyhyy.com www.hbfbfz.com www.hljpadm.com www.fenxiangzhuan005.com www.jv001.com www.ruiyucnc.com www.zhuochenglaser.com www.zhaoshudeng.com www.facebook-france.com www.yuxianchu.com www.139yes.com www.lazonaentertainment.com www.eastofedens.com www.latelier-gourmet.com www.kaisyomaru.com www.tenglonghb.com www.bdsmfreevids.com www.gzshbzw.com www.ymgb0991.com www.setonohanayome.com www.attachmentmoms.com www.njmzyjg.com www.hi4r.com www.exotic-nails.com www.ef25.com www.lslcxx.com