Loading

Meeting & Seminars
archive

เอเชียโทเปีย ทอล์ค ครั้งที่ 2 “ศิลปะแสดงสดในกระแสสังคมใหม่”

วันที่ : 03 กันยายน 2557
สถานที่: ห้องประชุม 501 ชั้น 5

เวลา : 14.00 น. – 16.00 น.


หัวข้อ “ศิลปะแสดงสดในกระแสสังคมใหม่”
โดย: แรนดี้ เกรดฮิลล์ ศิลปินชาวแคนาดา และ นพวรรณ สิริเวชกุล 
 
ศิลปะแสดงสดในกระแสสังคมใหม่ - ศิลปะแสดงสดในงานศิลปะร่วมสมัย – การคัดเลือกงานศิลปะแสดงสด - กิจกรรมศิลปะแสดงสดในสากล
 
คำว่า Performance Art อาจเกิดได้ทุกที่และทำได้ทุกแห่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ สภาพพื้นที่ การที่ศิลปินเข้าไปเปลี่ยนสภาพของพื้นที่ ถือว่านั่นคือการทำงานศิลปะแสดงสด ศิลปะแสดงสดไม่ใช่การแสดงละครเวที ศิลปินไม่ใช่นักแสดง เนื้อหาไม่เป็นไปตามเค้าโครงเรื่อง ความแตกต่างทางกระบวนทัศน์ในการทำงานเช่นนี้ คือศิลปะแสดงสด
 
ในกระแสสังคมใหม่ศิลปะแสดงสดถูกแปลความหมายออกไปมากขึ้น อย่างไรที่เราเรียก Performance Art หรือเราอาจเรียกกระบวนทัศน์ทั้งหมดร่วมกันว่า ศิลปะการแสดง การทำงานเช่นนี้ยังอยู่ในกระบวนทัศนศิลป์หรือไม่ เป็นคำถามที่ชวนสงสัย ศิลปินศิลปะแสดงสดสามารถขายผลงานของตัวเองได้อย่างไรในยุคสมัยนี้
ระบบการคัดเลือกผลงานศิลปะแสดงสดในระดับสากลวัดจากสิ่งใด ทำไมจึงยังมีข้อสงสัยว่า นี่คือการทำงานในแบบฉบับเอเชียตะวันออกฉียงใต้ และนี่คือการทำงานในแบบฉบับยุโรป “อะไรคือเส้นแบ่ง” และการทำงานเช่นไรถึงเรียกว่าระดับสากล ผู้ชมได้อะไรจากผลงานของศิลปินศิลปะแสดงสด
 
ประวัติผู้บรรยาย
แรนดี้ เกรดฮิลล์ ศิลปินจากประเทศแคนาดา ผู้มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติมากว่า 30 ปี เป็นศิลปินที่ทำงานหลากหลายแขนง ทั้งศิลปะแสดงสด, ศิลปะจัดวาง, ศิลปะสาธารณะ, วิดีโอ, ประติมากรรม รวมทั้งงานวิจารณ์และนักกิจกรรมวัฒนธรรม และเป็นอาจารย์พิเศษผู้บรรยายงานศิลปะแสดงสด ปัจจุบันแรนดี้เป็นผู้อำนวยการบริหารและภัณฑารักษ์ของ Vancouver LIVE Performance Art Biennale ที่จะมีเป็นครั้งที่ 9 ในปี 2015 ที่จะถึงนี้ และเขากำลังทำงานวิจัยเกี่ยวกับ ศิลปะแสดงสดแนวใหม่ ทั้งในการก่อกำเนิด ขบวนการและคำประกาศ รวมทั้งเครือข่ายการแสดงสดทั่วโลก www.livebiennale.ca
 
ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม / ไม่ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า
*บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ แปลภาษาไทย
 
 
ตารางเวลา เอเชียโทเปีย ทอล์ค 2557:
ครั้งที่ 1 หัวข้อ: ศิลปะแสดงสดในประเทศไทยศึกษาพัฒนาการและ ความเชื่อมโยงสัมพันธ์ กับศิลปินในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์
โดย: จุมพล อภิสุข และ นพวรรณ สิริเวชกุล 
วันที่ 21 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00 น. – 16.00 น.
 
ครั้งที่ 2 หัวข้อ: ศิลปะแสดงสดในกระแสสังคมใหม่
โดย: แรนดี้ เกรดฮิลล์ ศิลปินชาวแคนาดา และ นพวรรณ สิริเวชกุล 
วันที่ 3 กันยายน 2557 เวลา 14.00 น. – 16.00 น.
 
ครั้งที่ 3 หัวข้อ: การเคลื่อนไหวของศิลปะแสดงสดในทศวรรษ 80 
โดย: จุมพล อภิสุข และ นพวรรณ สิริเวชกุล
วันที่ 2 ตุลาคม 2557 เวลา 14.00 น. – 16.00 น. 
 
ครั้งที่ 4 หัวข้อ: ประวัติศิลปะแสดงสดในอิสราเอล, โปแลนด์ศิลปะแสดงสดแบบ contextual art
โดย: ทาร์มา ราบานน์ และ วาเดอมาร์ ตาต้าซุกส์
วันที่ 30 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 น. – 15.00 น.
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-214-6630-8 ต่อ 519 หรือ อีเมล์ education@bacc.or.th 
ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า

ห้องภาพ

img1img2img3

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร