Loading

archive

Emotional Season

วันที่ : 04 ตุลาคม 2557 - 29 ตุลาคม 2557
สถานที่: People's Gallery P1-P2 ชั้น 2

โดย กมล หอมกลิ่น
พิธีเปิดนิทรรศการในวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2557 เวลา 18.00 น.


ในฤดูกาลที่ผ่านพ้นไป ร่อยรอยในประสบการณ์กำลังบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ในความทรงจำไม่ว่าดีหรือร้าย หยาดฝนหล่นลงเป็นหยาดสุดท้ายของฤดูกาลมันกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่ฤดูกาลใหม่ ใจและจิตความคิดของมนุษย์ก็เช่นกัน ทั้งกักขังและเดินทาง  อุดมคติจึงกลายเป็นความฝันล่อหลอกให้เดินทางไปสู่ความสำเร็จในเชิงอุปทาน    สุดปรารถนา  รักใคร่ ครอบครองความหวัง ปรารถนา นานาสรรพสิ่งเป็นจริงดั่งหวัง มนุษย์จึงกลางเป็นแมลงอวิชา บินโผลเข้าไปในภวังค์แห่งความรกร้าง ท่ามกลางสายหมอกเดียวดาย ไร้พันธนาการสิ่งจับต้องใดๆพาหนะแห่งอวิชชาจึงเป็นร่างมนุษย์ที่เต็มไปด้วยปรารถนา บรรเลงเพลงชีวิตในทำนองรุกเร้า สุดท้ายคำตอบมันเป็นเพียงคำสั้นๆว่า สุญตา ในบริบทมนุษย์


ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร