Loading

Meeting & Seminars
archive

เอเชียโทเปีย ทอล์ค ครั้งที่ 4

วันที่ : 30 ตุลาคม 2557
สถานที่: ห้อง Friends of bacc ชั้น 6

เวลา : 13.00 น. – 15.00 น. 


หัวข้อ “ประวัติศิลปะแสดงสดในอิสราเอล : โปแลนด์ศิลปะแสดงสดแบบ contextual art” 
โดย: ทาร์มา ราบานน์ (อิสราเอล) , วาเดอมาร์ ตาต้าซุกส์ (โปแลนด์)
 
ทาร์มา ราบานน์ จะนำเสนอประวัติศิลปะแสดงสดในประเทศอิสราเอลตลอด 25 ปีที่ผ่านมา ความก้าวหน้าในด้านต่างๆ ทั้งการศึกษาและสถาบันเอกชน รวมทั้งองค์กร The Performance Art Platform ที่ก่อตั้งโดยมูลนิธิ The Shelter 209 เพื่อเป็นการรำลึกถึง แดน ซาคแฮม ซึ่งถือเป็นการเติบโตของศิลปะสหวิทยาการในอิสราเอล ที่ ศูนย์ศิลปะ เดอะ เพอร์ฟอร์มานส์ อาร์ต แพลตฟอร์มแห่งนี้ เป็นสถานที่สำหรับศิลปินในสาขาศิลปะแสดงสดทั่วทั้งอิสราเอล  มีการจัดบรรยาย การเรียนการสอนแบบสถาบันการศึกษาดำเนินการสอนโดยทาร์มา ราบานน์ และเป็นสถานที่จัดworkshop และจัดเทศกาลศิลปะแสดงสดนานาชาติ โดยได้รับทุนสนับสนุนจากองค์การวัฒนธรรมของรัฐบาลอิสราเอล และแนะนำมหาวิทยาลัยที่สอนศิลปะแสดงสดโดยเฉพาะในเมืองเยรูซาเรม
 
ส่วนของ วาเดอมาร์  ตาต้าซุกส์ เมื่อต้นปีนี้วงการศิลปะแสดงสดของโลกเพิ่งสูญเสีย ศิลปินอาวุโสชาวโปแลนด์ที่มีชื่อเสียงทางด้าน Contextual Art คือญาณ สวิชซินสกี้ (Jan Swidzinski)  การบรรยายครั้งนี้จะนำเสนอวิธีคิดส่วนหนึ่งของญาน และความเป็นมาของศิลปะแสดงสดในโปแลนด์ที่เริ่มต้นเมื่อประมาณปี 1960 และพัฒนาอย่างก้าวหน้าในช่วงปี 1970 ซึ่งมีศิลปินรุ่นก้าวหน้าในช่วงนั้นคือ Zbigniew Warpechowski, Jerzy Bereś, Jan Swidzinski, Krzysztof Zarębski, Przemysław Kwiek, Zygmunt Piotrowski, Janusz Bałdyga, Jerzy Onuch, Marek Konieczny, Krzysztof Jung และ Andrzej Dudek-Durer แน่นอนว่ามีในเวลานั้นมีศิลปินหญิงที่ทำงานศิลปะแสดงสดในโปแลนด์น้อยมาก ศิลปินหญิงที่สำคัญคือ  Natalia LL, Maria Pinińska-Bereś และ Teresa Murak, Ewa Partum 
 
วาเดอมาร์เองเริ่มต้นทำงานศิลปะแสดงสดในปี 1988 ขณะที่ยังเป็นนักศึกษาอยู่ในลุบลิน เมืองที่เต็มไปด้วยก้าวหน้าและเคลื่อนไหวของศิลปะแสดงสด เมื่อ Andrzej Mroczek ก้าวขึ้นมาเป็นผู้อำนวยการของแกลเลอเรีย ลาบริเรียน เขาก็ได้จัดเทศกาลศิลปะแสดงสดนานาชาติขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 1978 โดยใช้ชื่องานว่า “Performance and Body” โดยส่วนตัวแล้ววาเดอมาร์เริ่มจัดงานศิลปะแสดงสดของเขาเองเมื่อปี 2000 และดำเนินมาเรื่อยๆ ปัจจุบันเขาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแกลเลอเรีย ลาบริเรียน ซึ่งได้รับการสนับสนุนกิจกรรมจากองค์กรท้องถิ่นเมืองลุบลิน  นอกจากนี้เขาจะนำเสนอเสนอแนวคิดและวิธีการทำงานของศิลปินโปแลนด์ที่น่าสนใจ รวมทั้งเทศกาลศิลปะแสดงสดที่น่าสนใจของเมืองลุบลิน
 
**บรรยายภาษาอังกฤษ แปลภาษาไทย
**ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
**ไม่ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-214-6630-8 ต่อ 519 หรือ อีเมล์ education@bacc.or.th 
 

ห้องภาพ

img1img2img3

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร