Loading

Music
archive

ซอหัวม้า เสียงสะท้อน ทางชาติพันธุ์

วันที่ : 01 ธันวาคม 2557 - 04 ธันวาคม 2557
สถานที่: ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับโครงการ 9 ในดวงใจ และองค์กรเครือข่าย ได้เชิญคณะศิลปินซอหัวม้า (Mongolia Horse-head Fiddle) ข่านเคอร์ควอเต็ท Khan Khuur Quartet จากประเทศมองโกเลีย มาเยือนประเทศไทย เพื่อการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมมองโกเลีย โดยมีซอหัวม้าและบทเพลงมองโกเลียเป็นสื่อวัฒนธรรมให้คนไทยได้เกิดความรู้และความสนใจในวิถีวัฒนธรรมของคนมองโกเลีย และการขยายโลกทัศน์ทางการศึกษาดนตรีที่เป็นมรดกร่วมของมวลมนุษย์ให้กว้างขวางออกไป จึงได้จัดกิจกรรม “จากมองโกเลียอัลไต สู่ไทยเจ้าพระยา” From Mongolia Altai to Thai Chaopraya ซอหัวม้า บทเพลงจากทุ่งหญ้าและขุนเขา ขึ้นที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2557 รูปแบบกิจกรรมประกอบด้วยการอบรมความรู้แนวสาธิตเชิงปฏิบัติการ (music workshop) การเสวนาวิชาการ การจัดแสดงคอนเสิร์ตมิตรภาพไทย-มองโกเลีย การแสดงนิทรรศการภาพถ่าย และการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเครือข่ายโชเชียลมีเดียแก่ผู้สนใจในวัฒนธรรมซอหัวม้า โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 
 
2 ธ.ค.2557
สัมมนาวิชาการ “ซอหัวม้ามองโกเลียและเครือญาติซอตระกูล Spike Fiddle ในเอเชีย”
สาธิตดนตรี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม นิทรรศการภาพถ่าย ภาพยนตร์สารคดีดนตรีมองโกเลีย
10.00 น. กล่าวเปิดงาน โดย อ.ดำริห์ บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
10.10-12.00 น. เสวนา “ซอม้า: อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมมองโกเลีย” โดย โดลจินซูเร็น อูลัมบายาร์, มังค์จิน ปูเรฟคู,วิลิต เตชะไพบูลย์ (ใช้ภาษามองโกเลีย, แปลเป็นอังกฤษและไทย)
13.00-13.30 น. บรรยาย “Fiddling around Fiddle: Fiddles in World Music Culture” อ.อานันท์ นาคคง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
13.30-14.00 น. บรรยาย “ดนตรีมองโกเลีย ในมุมมองของนักดนตรีจีน” อ.ชัชชล ไทยเขียว สำนักดนตรีหยวนอวิ้นซานฝาง
14.00-15.00 น. เสวนา “ซอสามสาย-ตรัวขะแมร์-เรอบับ” เครือญาติซออุษาคเนย์ ผศ.วันชัย เอื้อจิตต์เมศ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช อ.รัชวิช มุสิการุณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
15.00-15.10 พัก รับประทานอาหารว่าง
15.10-15.40 น. บรรยาย “สะล้อกับสังคมวัฒนธรรมล้านนา รอยต่ออดีตสู่อนาคต” ผศ.ธิตีพล กันตีวงศ์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15.40-16.10 น. บรรยาย “‘งานศิลป์ซอสามสาย” อ.จักรี มงคล ช่างผู้ชำนาญการสร้างซอสามสาย
16.10-17.00 น. เสวนา “สรรพซอทั้งผองพี่น้องกัน” Globalizing Fiddle Cultures ระหว่างศิลปินมองโกเลีย, วิลิต เตชะไพบูลย์ และวิทยากรชาวไทยทุกท่าน
 
3 ธ.ค.2557
คอนเสิร์ตมิตรภาพไทย-มองโกเลีย
16.00 น. ลงทะเบียน (มีอาหารว่างและเครื่องดื่มแจกฟรี)
16.30-17.00 น. ฉายภาพยนตร์สารคดีเรื่องซอม้า Arts du Myth
17.00 น. พิธีเปิดงานคอนเสิร์ตมิตรภาพ
กล่าวเปิดงานโดย นายชิมเมดดอร์จ บัตตูมูร์ เอกอัครราชฑูตมองโกเลียประจำประเทศไทย, มอบดอกไม้เป็นเกียรติแก่ผู้แทนศิลปิน โดย พลตำรวจเอกวสิฐ เดชกุญชร ประธานงานคอนเสิร์ตมิตรภาพไทย-มองโกเลีย
17.00-18.00 น. เสวนา “มองโกเลีย มองเห็นอะไร อัลไตทำไมกัน” ผศ.สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทรงยศ กมลทวิกุล นักเขียนสารคดี-นักถ่ายภาพสารคดีท่องเที่ยว 
ดำเนินรายการโดย พันชนะ วัฒนเสถียร ที่ปรึกษามูลนิธิอมตะ
อ่านบทกวี “มองโกเลีย เสรีภาพสุดสายตา” โดยนายทิวา รางวัลกวีนิพนธ์ดีเด่นสพฐ.ปี2557
 
18.00-20.00 น. คอนเสิร์ต “จากมองโกเลียอัลไต สู่ไทยเจ้าพระยา” 
ดำเนินรายการโดย ปิยะนุช นาคคง
 
ลำดับการแสดง
1. บทเพลงมองโกเลีย คณะซอม้า ข่านคอร์ควอเต็ท โดย มังค์จิน ปูเรฟคู, บาทดอร์จ ทุฟชินจาร์กัล, บาทอุลซี กันบาท, อมาร์บายา เรนชิง
2. บทเพลงไทยร่วมสมัย: เดือนเพ็ญ, ม้าย่อง, ความฝันอันสูงสุด โดย มังค์จิน ปูเรฟคู และวงสีหยด คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. บทเพลงตะวันออกร่วมสมัย : ขบวนการไดโนเสาร์ จูเรนเจอร์, ซูคุเอ็น โดยชัชชล ไทยเขียว และวง One World
4. บทเพลงพระราชนิพนธ์ เพลงคลาสสิค และเพลงมองโกเลียร่วมสมัย: เมดเลย์เพลงพระราชนิพนธ์ ลมหนาว-สายฝน-แผ่นดินของเรา, Vivaldi’s Spring form Four Seasons, Ekiliin egshigt nutag, Vittorio Monti’s Czardas โดย ข่านคอร์ควอเต็ท และวงดุริยางค์เครื่องลม KU Wind Band คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ควบคุมวงโดย อ.สุรพล ธัญวิบูลย์
5. การแสดงด้นสด Improvisation ประชันดนตรีซอหัวม้าและศิลปินรับเชิญ เสาวคล ม่วงครวญ (เชลโล), Dr.Jean-David Caillouët (Electronics-Sound Design)
 
4 ธ.ค.2557
อบรมเชิงปฏิบัติการ Music Workshop เทคนิคการบรรเลงและบทเพลงซอหัวม้า
วิทยากร: มังค์จิน ปูเรฟคู, บาทดอร์จ ทุฟชินจาร์กัล, บาทอุลซี กันบาท, อมาร์บายา เรนชิง, วิลิต เตชะไพบูลย์
 
สอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ เครือข่ายบ้านนาวิลิต และ เพื่อน ไทย สยาม โทร. 081 697 2769

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร