Loading

Gallery Tours
archive

โครงการอบรมอาสาสมัคร หอศิลปกรุงเทพฯ ปี 2558

วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2558 - 19 มีนาคม 2558
สถานที่: หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรมอบรมอาสาสมัครหอศิลปกรุงเทพฯ เพราะหอศิลปกรุงเทพฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของงานจิตอาสา จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อเปิดรับผู้ที่มีใจอยากทำงานอาสาด้านศิลปะ ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับหอศิลปกรุงเทพฯ ในฐานะทีมงานจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยกิจกรรม และอาสาสมัครนำชมนิทรรศการ ถือเป็นโอกาสที่ดีในการมีส่วนร่วมในฐานะของผู้สร้างกระบวนการการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม และร่วมพัฒนาสาธารณสมบัติทางศิลปะและวัฒนธรรมแห่งนี้ด้วยประชาชนต่อไป 
 
คุณสมบัตรอาสาสมัคร
1. อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. มีความสนใจในงานศิลปะ
3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
4. พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
5. ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพกาย และสุขภาพจิต
 
สิทธิประโยชน์ จากการเป็นอาสาสมัครหอศิลปกรุงเทพฯ
1. ส่วนลดร้านค้าต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ (artHUB@bacc)
2. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัคร (เมื่อปฏิบัติครบกำหนด)
3. ของที่ระลึก ของโครงการอาสาสมัคร หอศิลปกรุงเทพฯ
 
โดยในปีนี้การอบรมเพื่อเข้ามาเป็นอาสาสมัครหอศิลปกรุงเทพฯจะเปิดทั้งหมด 3 ครั้ง
ครั้งที่ 1 21-22 มีนาคม 2558
ครั้งที่ 2 ช่วงเดือนสิงหาคม 2558
ครั้งที่ 3 ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2558
 
สำหรับการอบรมครั้งที่ 1 (วันที่ 21-22 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 - 17.00 น.) 
ระยะเวลาในการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 19 มีนาคม 2558
 
การสมัครเข้าร่วมโครงการ 
1. ดาวน์โหลดใบสมัครอาสามัคร คลิกที่นี่
2. ส่งใบสมัคร พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนและใบรับรองแพทย์ ที่ประชาสัมพันธ์ชั้น 5
หรือส่งมาที่ volunteer.bacc@gmail.com ทางโครงการจะทำการติดต่อกลับและนัดหมายการเข้าร่วมอบรม
 
***ท่านที่สนใจเข้าร่วมสมัครเป็นอาสาสมัครหอศิลปกรุงเทพฯ จะต้องเข้าร่วมการอบรมทั้งสองวัน
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
ฝ่ายการศึกษา 02-214-6630-8 ต่อ 519
 

ห้องภาพ

NO GALLERY

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร