Loading

special exhibitions
archive

DRIFT ซีรียส์กิจกรรมทดลองทางด้านเสียง Project #3 ACCIDENT

วันที่ : 28 เมษายน 2558 - 02 พฤษภาคม 2558
สถานที่: สตูดิโอ ชั้น 4 และห้องประชุม 501 ชั้น 5
โดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ SO::ON Dry FLOWER สนับสนุนโดย สถาบันเกอเธ่ และ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

ซีรียส์กิจกรรมทดลองทางด้านเสียงนำเสนอผ่านแนวคิด "Drift" หรือการไหลรื่นในความหมายเชิงเทคนิค ของการแข่งรถในการเคลื่อนตัวอย่างลื่นไหลทางกายภาพ จากแนวคิดนี้เชื่อมโยงถึงการไหลผ่าน ทางจิตวิทยาทางการรับรู้เกี่ยวกับเสียงจากแหล่งหนึ่งเข้าสู่อีกแหล่ง สื่อสารเนื้อหาเชิงเทคนิค และความคิดสร้างสรรค์ ด้วยหลากหลายวิธีการนำเสนอของศิลปิน จุดประสงค์ของงานคือเพื่อให้ผู้ชม มองเห็นองค์ประกอบของดนตรีทดลอง และเสียงในฐานะรูปแบบงานศิลปะ เปิดกว้างต่อสถานการณ์ ที่เอื้อต่อการรับรู้แบบต่างๆ ผ่านการแสดงดนตรีสด ศิลปะการจัดวางทางเสียง การแสดงเสียงอิมโพรไวส์ต่อเนื่อง รวมถึงปฏิบัติการและการบรรยายทั้งจากศิลปินไทย และนานาชาติ ทั้งหมดนำเสนอด้วยรูปแบบ ที่แตกต่างแต่สร้างสรรค์ร่วมกันบนฐานของแนวคิดเชิงทดลอง ซีรี่ยส์กิจกรรม โดยครั้งนี้นำเสนอด้วยโครงการสุดท้าย Project #3 : ACCIDENT
 
Project #3: ACCIDENT
อุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด ไม่ได้ตั้งใจ สิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นช่องทางให้เกิดสถานการณ์ ทางเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเหนือการควบคุมใดๆ ภายใต้แนวคิดที่กระตุ้นให้ศิลปินสร้างสรรค์ ผลงานเชิงทดลองด้านเสียงจากแหล่งที่มาหลากหลาย ทั้งในเชิงวัตถุ และรูปแบบการกระทำต่างๆ ซึ่งเกิดจากการคาดการณ์ และการเปลี่ยนแปลงที่อยู่เหนือการควบคุมของผู้สร้าง นำมาซึ่งสิ่งที่เรียกว่า อุบัติการณ์ทางเสียง  “Accident” คือการแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างศิลปินผ่านการเพอร์ฟอร์ม และงานซาวน์อินสตอลเลชั่น โดยมีความบังเอิญเป็นวัตถุดิบสำคัญที่เปิดโอกาส ให้ศิลปินมองหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในความปกติของชีวิตประจำวัน ซึ่งผู้ชมจะได้เห็นถึงกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานตั้งแต่แรกเริ่ม ได้ยิน ได้เห็น และเป็นส่วนหนึ่ง ตลอดจนรับรู้ผลลัพธ์ที่ปรากฏไปพร้อมๆ กัน ทำให้เราต้องหันมาทบทวนและตั้งคำถาม อีกครั้งถึงสุนทรียะ และความหมายของเสียงจากความสามัญในความเป็นจริง
 
ภัณฑารักษ์: 
โคอิชิ ชิมิสึ
พิชญา ศุภวานิช
 
ศิลปิน: 
บานี่ เฮคาล
อุเมดะ เท็ตสึยะ
ฌ็อง-ดาวิด ไกยูเอ็ท
หลิว นิยมการ
ศิวนัส บุญศรีพรชัย
มาฆะ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
 
การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรรับเชิญ:
คาร์สเทิน ไซฟ์ฝาร์ท
--
 
วันอังคารที่ 28 – วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558
Everyday ( Sound Installation Project)
ห้องสตูดิโอ ชั้น 4
 
 
วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2558
Workshop
ห้องประชุม 501 ชั้น 5
14:00 Workshop#1 / มาฆะ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา / ศิวนัส บุญศรีพรชัย / หลิว นิยมการ
15:00 Workshop#2 / บานี่ เฮคาล
16:00 Workshop#3 / อุเมดะ เท็ตสึยะ
 
Installation and Performance
ห้องสตูดิโอ ชั้น 4
19.30 บานี่ เฮคาล / หลิว นิยมการ / ศิวนัส บุญศรีพรชัย / มาฆะ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
 
 
วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2558
การบรรยาย: ศิลปะการจัดวางทางเสียง
วิทยากรรับเชิญ คาร์สเทิน ไซฟ์ฝาร์ท
ห้องสตูดิโอ ชั้น 4
14:00 - 16:00 น.
 
Installation and Performance
ห้องสตูดิโอ ชั้น 4
18:30 - 19:30 น. อุเมดะ เท็ตสึยะ
20:00 - 21:00 น. ฌ็อง-ดาวิด ไกยูเอ็ท
 
โครงการทดลองทางเสียงโดยฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ SO::ON Dry FLOWER ในส่วนหนึ่งของ BACC Experimental Project สนับสนุนโดย สถาบันเกอเธ่ และ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 
ฝ่ายนิทรรศการ : exhibition@bacc.or.th
SO::ON Dry FLOWER : eastablishrec@yahoo.com

ห้องภาพ

img1img2img3img4

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร