Loading

Meeting & Seminars
archive

“การจัดสัมมนาทางด้านการออกแบบกราฟฟิก โดยบริษัท และ ดีไซเนอร์ชื่อดังจากต่างประเทศ” หัวข้อ : CG+ International Workshop

วันที่ : 20 กันยายน 2555
สถานที่: ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
ผู้จัด : บริษัท คอมพิวเตอร์ กราฟฟิก พลัส จำกัด (นิตยสารซีจีพลัส)

ปัจจุบันวงการออกแบบกราฟิกและแอนิเมชั่นในประเทศไทยนั้น มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น ในแง่ของการสร้างสรรค์ผลงานให้สวยและประทับใจ แต่จุดด้อยในวงการไทยก็คือ ขาดเอกลักษณ์ที่เป็นจุดเด่นของงานให้ไม่ซ้ำกับนักออกแบบคนอื่นได้สร้างมาแล้ว สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก่อนอื่นนักออกแบบจะต้องหาแรงบันดาลใจและสร้างสรรค์ออกมาอย่างถูกทาง กระแสผลงานที่มีเอกลักษณ์ (Individual) ในตัวเอง ซึ่งทั่วโลกได้ตื่นตัวเป็นอย่างมากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันมีนักออกแบบน้อยใหญ่ในไทยไม่น้อยได้สร้างสรรค์ผลงานด้านนี้ออกมาเพื่อให้เกิดกระแสความเปลี่ยนแปลงและยกระดับวงการออกแบบในบ้านเราให้แปลกใหม่ยิ่งขึ้น
 
ในประเทศไทยได้มีอุตสาหกรรมทางด้านออกแบบที่มีบุคลากรที่มีคุณภาพมากมาย ซึ่งผลงานทางด้านกราฟฟิกและแอนิเมชั่นในไทยสามารถสร้างมูลค่ามหาศาลให้กับอุตสาหกรรมของไทย และยังมีการเปิดหลักสูตรการสอนทางด้านออกแบบกราฟิกและแอนิเมชั่น์โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัย เพิ่มขึ้น

ทาง CG+ มีความคาดหวังในการพัฒนาการดำเนินงาน และเพิ่มการผลักดันให้บุคคลากรนักออกแบบมีการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นมืออาชีพมากขึ้นและในการจัดกิจกรรมสัมมนาทางด้านการออกแบบ ที่ผ่านมาของ CG+ ก็ได้รับความสนใจและกระแสตอบรับในการเข้าร่วมเป็นอย่างดีทั้งนักศึกษาและนักออกแบบมืออาชีพ ไปจนถึงหน่วยงานเอกชนต่างๆ และได้เห็นว่าการจัดการสัมมนาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยผลักดันให้นักออกแบบไทยได้มีโอกาสพัฒนาผลงาน โดยเรียนรู้การทำงานจากมืออาชีพโดยเชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศที่ได้มีผลงานเผยแพร่ทั่วโลก 

ห้องภาพ

img1img2img3img4img6

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร