Loading

archive

นิทรรศการมาลีมาเล่า ผ่าน......ระพีลีลา

วันที่ : 03 พฤษภาคม 2558 - 31 พฤษภาคม 2558
สถานที่: People's Gallery P1-P2 ชั้น 2

โดย ระพี ลีละสิริ
พิธีเปิดนิทรรศการในวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2558 เวลา 17.00 น.


“มาลีมาเล่า” ดอกไม้ สื่อสากลแฝงความหมายและความรู้สึกดีดี ที่มอบให้แด่คนสำคัญกันมายาวนาน ถูกถ่ายทอดในรูปแบบนูนต่ำ ที่สร้างสรรค์ด้วยเกรียงสีน้ำมัน ซึ่งเป็นเทคนิคที่ผู้วาดประทับใจสมัยประถมศึกษาปีที่ 6 เรียนรู้ฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน ความประทับใจในเทคนิค ความรักในหมู่มวลดอกไม้นานาพันธุ์ ได้ถูกถ่ายทอด บอกเล่าในรูปแบบเฉพาะของผู้วาด ผ่านงานแสดงศิลปะเดียวครั้งแรกในชีวิต “มาลีมาเล่า” ระพีลีลา


ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร