Loading

arts network exhibitions
archive

นิทรรศการภาพถ่าย Instagram

วันที่ : 09 พฤษภาคม 2558 - 31 พฤษภาคม 2558
สถานที่: ผนังโค้ง ชั้น 3-5

โดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)


งานนิทรรศการภาพถ่ายผ่าน Instagram เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา นี้ จัดขึ้นโดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวไทยที่จงรักภักดี และประสงค์ที่จะร่วมถวายพระพรในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ ส่งภาพถ่ายที่เป็นโทนสีม่วง หรือมีสีม่วงอยู่ในภาพ โพสต์ลง Instagram ส่วนตัว โดยใส่ Hashtag #rpst4princess เพื่อนำมาร่วมจัดแสดง ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 9 - 31 พฤษภาคม 2558
 
ในการจัดงานครั้งนี้ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ประกาศรับภาพตั้งแต่ 12 - 30 เมษายน 2558 ในช่วงเวลาดังกล่าวมีผู้ส่งภาพเข้าร่วมแสดงกว่า 5,000 ภาพ แม้ว่าเนื้อหาของภาพมีความหลากหลาย แต่ทุกคนที่ส่งภาพเข้าร่วมแสดง ล้วนมีจิตใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน คือ ความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างเต็มเปี่ยม
 
สำหรับผู้ส่งภาพเข้าร่วมแสดงนิทรรศการครั้งนี้ สามารถติดต่อขอรับการ์ดแสดงความขอบคุณพร้อมภาพของท่านได้ที่ ห้องทำการสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในช่วงแสดงนิทรรศการได้ทุกวัน

ห้องภาพ

img1

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร