Loading

main exhibition 789
archive

ใกล้ ไ ก ล สัมพัทธ์ - ส่วนที่ 2 นิทรรศการศิลปะ ระยะทาง และความสัมพัทธ์ (ขยายเวลาจัดแสดง)

วันที่ : 03 กรกฎาคม 2558 - 13 ธันวาคม 2558
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7
ดำเนินงานโดยฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ inSPIRACJE International Visual Art Festival '13 MUZ'
พิธีเปิดนิทรรศการ วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2558 เวลา 18:30 น.

ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ inSPIRACJE International Visual Art Festival '13 muz' จัดนิทรรศการ ‘PROXIMITY’ นำเสนอศิลปะร่วมสมัยไทยและโปแลนด์ โครงการนี้เริ่มขึ้นจากการทำงานร่วมกัน ระหว่างภัณฑารักษ์ไทยและโปแลนด์ในการพัฒนาความคิดผ่านการโต้ตอบสนทนาเพื่อนำเสนอผลงานที่เป็นจุดเชื่อมต่อของทั้งสองประเทศ
 
สิ่งหนึ่งที่เป็นพื้นฐานและสำคัญที่สุดที่ภัณฑารักษ์ใช้ในการตัดสินใจคือการกำหนดคุณลักษณะของนิทรรศการ ที่ต้องคำนึงถึงอิทธิพลของงานที่มีต่อผู้ชมทั่วไปในสองสถานที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกใช้ประโยชน์จากข้อมูล และคุณค่าทางการรับรู้ที่หลากหลายเพื่อให้งานออกมาตามจุดประสงค์ อย่างไรก็ตาม ด้วยว่าวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศที่มีความแตกต่าง  ทั้งอากาศ ประชากร ประวัติศาสตร์ และศาสนา ทำให้เกิดพัฒนาการของแต่ละพื้นที่ที่ไม่เหมือนกันแม้ตั้งอยู่บนพื้นฐานคล้ายกันที่เรียบง่าย ซึ่งตรงจุดนี้ได้กระตุ้นให้เกิดความคิดคู่ตรงข้ามกันนั่นคือ “เราและเขา” แนวคิดของนิทรรศการ PROXIMITY นี้จึงมีการนำเสนอมุมมองในอีกรูปแบบ ด้วยการคัดสรรประเด็นที่ความละเอียดอ่อน โดยเฉพาะการเสาะหาผลงานศิลปะที่คงความซับซ้อนของท้องถิ่น และในขณะเดียวกันมีคุณสมบัติร่วมสมัยที่เป็นสากล หรืออีกนัยหนึ่งก็คือมุ่งเน้นไปที่ผลงานที่มีโครงสร้างของการตีความที่เปิดกว้าง อิสระ โดยที่ไม่ถูกตัดสินล่วงหน้าด้วยมุมมองที่ยึดติดแค่ปรากฏการณ์ความแตกต่างบนพื้นผิว จนถึงการไม่นำเสนอความคิดเห็นว่าสิ่งนี้ดีหรือไม่ดีอย่างฉาบฉวย เพื่อเปิดทางให้กับความคิดปลีกย่อยที่อาจได้มองข้าม
 
โครงการนี้เริ่มขึ้นจากการคิดค้นจากจุดร่วมเดียวกันซึ่งประกอบไปด้วยสองส่วน ส่วนแรกคือผลงานของศิลปินไทย ซึ่งจะไปจัดแสดงที่หอศิลป Szczecin ในเมืองชเชตซีน ประเทศโปแลนด์ในเดือนมิถุนายน 2557 และส่วนที่สองก็จะเป็นผลงานของศิลปินโปแลนด์ ซึ่งจะจัดแสดงที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) ในปี 2558 โดยส่วนที่สองในปีนี้จะเน้นไปที่การสังเกตในรายละเอียดปกติที่ไม่ปกตินักในชีวิตประจำวัน ซึ่งกลับไปอ้างอิงถึงยุคป๊อป อาร์ต และ ยุคหลังสมัยใหม่ ที่ประเด็นถูกทำให้ชัดแจ้งขึ้นด้วยความคิด แบบถอนรากถอนโคน ผลงานบางชิ้นเจือความเป็นปรัชญาแต่ก็ค้านปรัชญานั้นๆ ในเวลาเดียวกัน หลายผลงานมีลักษณะพิเศษที่ผสมผสานทั้งความเป็นสากลและท้องถิ่น บางผลงานภายในชิ้นเดียว ส่งสารค้นหาความหมายของการดำรงอยู่และบอกเล่าคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ในนิทรรศการครั้งนี้จะนำเสนอศิลปินร่วมสมัยชาวโปแลนด์ 11 คน ประกอบไปด้วยงานอินสตอลเลชั่น งานภาพถ่าย และงานวิดีโอ
 
ทั้งสองส่วนของโครงการนี้มีจุดประสงค์ในการนำเสนองานศิลปะจากต่างวัฒนธรรม มาไว้ในต่างพื้นที่ ต่างเวลา ต่างผู้ชมเพื่อถ่ายทอดความหมายที่เป็นแบบทดสอบทางการตีความ โดยจุดมุ่งหมายท้ายสุด ของงานคือการสื่อสารทางศิลปะทั้งสองที่ในมุมมองที่ถูกขยายความ รวมไปถึงโอกาสในการเชื่อมต่อผลงานของศิลปิน บนขอบเขตของความเป็นสากลที่สามารถเคลื่อนตัวพร้อมกับความเป็นไปได้ของยุคร่วมสมัย
 
ภัณฑารักษ์ 
บาร์เท็ค โอท็อคกี // พิชญา ศุภวานิช
 
ศิลปิน
อดัม วิทควอสกี้
อกาต้า บีลเอสก้า
อันนา วิทควอสก้า 
อาร์เตอร์ มาเลสกี้
ฟรานชิสเซ็ก ออร์โลว์สกี
กุร์ไชกอร์ช ดรอซด์
คริสตอฟ เคท โอลเชสสกี้
พอลีน่า สโดว์สก้า
พาเวล คูล่า
เพียวอัทร์ สกีบา
โทมาช โกแซ็ค

ดำเนินงาน
โดยฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ inSPIRACJE International Visual Art Festival '13 MUZ' 
 
สอบถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อ :
ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ
อีเมล [email protected]
โทร 02 214 6630

----

EXHIBITION EDUCATION AND ACTIVITY : กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “PROXIMITY II ใกล้ไกลสัมพัทธ์” 
กิจกรรมสำหรับเด็ก : ละลาย Art
ผู้เข้าร่วม อายุตั้งแต่ 5-10 ขวบ จำนวน 20 คน
วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2558 เวลา 14.00 – 15.30 น.
ณ ห้องแสดงนิทรรศการชั้น 7 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
 
อากาศร้อนและอุณหภูมิที่ขึ้นทุกปี ทำให้น้ำแข็งหรือไอติมที่เด็กๆชอบละลายเร็วกว่าปรกติ นิทรรศการ PROXIMITY II ชิ้นงานในนิทรรศการบันทึกภาพการละลายของไอศกรีมชี้ให้เห็นถึงสภาพอากาศรอบๆ กิจกรรมสำหรับเด็กอากาศร้อนทำให้น้ำแข็งละลาย ชี้ให้เด็กๆเห็นการละลายของน้ำแข็งอย่างช้าๆ มีเกลือและสีผสมอาหารช่วยทำให้เห็นการละลายของน้ำแข็งที่ชัดเจนขึ้น พร้อมวาดบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน
 
เชิญน้องๆ อายุระหว่าง 5-10 ปี เข้าร่วมกิจกรรมละลาย Art ปลูกฝังและเริ่มต้นการเรียนรู้ถึงสภาวะความร้อนและอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน และวาดบันทึกสิ่งและสีที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน กิจกรรมสำหรับเด็กมีในวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2558 เวลา 14.00-15.30 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 7 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
 
** ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
** กรุณาสำรองที่นั่ง
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-214-6630-8 ต่อ 533 Email : [email protected]


ห้องภาพ

NO GALLERY

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

www.weipinxgt.com www.hdf598.com www.rzkfqcg.com www.ywd100.com www.gzunitrade.com www.5aziyuan.com www.alsclean.com www.ynzsgc.com www.sdldtg.com www.i-sarima.com www.aijianbing.com www.xushiweigou.com www.haoyulongsp.com www.binqimotor.com www.kenminamipainting.com www.erli30.com www.cdhg88.com www.horse-home.com www.myjxzp.com www.dgselling.com www.chenlongjiancai.com www.zhongkuanwuliu.com www.huameide-sz.com www.shouxitongban.com www.scgcjx0207.com www.qdshengqian.com www.3w800.com www.kl-ad.com www.imshenghuo.com www.xxanlhw.com www.hfkaibo.com www.wlwservice.com www.jxguanghua.com www.zkld2009.com www.duanem.com www.hzwjzs.com www.chdlav.com www.lyxszl.com www.xinlaihuijiaju.com www.hrwholecare.com www.yingyang168.com www.honeywell-lk.com www.yushusanjiangyuanbao.com www.kangningyiyuan.com www.xzkjsxx.com www.jztushuguan.com www.gksswh.com www.jakjxx.com www.yyxlzw.com www.dwdzxx.com www.shszjzx.com www.skf-nsk-fag-ntn.com www.shanghailvhua.com www.yomandoors.com www.wenchengvote.com www.cn-sportsprotectors.com www.fuyixuantc.com www.jiayongdiant.com www.reshousuoj.com www.wuxitianzhile.com www.lsallx.com www.ravor-system.com www.jhbrq.com www.mirrvoll.com www.likekiwi.com www.hbclzqcj.com www.cqqfbxgm.com www.nmgdwjlw.com www.zmdjtzfw.com www.xunchengchaju.com www.gssx-pxgl.com www.sha-jing.com www.zysjmbj.com www.131701.com www.tlyhyy.com www.hbfbfz.com www.hljpadm.com www.fenxiangzhuan005.com www.jv001.com www.ruiyucnc.com www.zhuochenglaser.com www.zhaoshudeng.com www.facebook-france.com www.yuxianchu.com www.139yes.com www.lazonaentertainment.com www.eastofedens.com www.latelier-gourmet.com www.kaisyomaru.com www.tenglonghb.com www.bdsmfreevids.com www.gzshbzw.com www.ymgb0991.com www.setonohanayome.com www.attachmentmoms.com www.njmzyjg.com www.hi4r.com www.exotic-nails.com www.ef25.com www.lslcxx.com