Loading

นิทรรศการ บอดี้ แม็ปส์ อินไซด์ เอาท์ ของผู้ลี้ภัยในกรุงเทพ

วันที่ : 19 มี.ค. - 31 มี.ค. 2562

‘เมืองซ่อนคน คนจนในซอกหลืบของเมือง’

วันที่ : 13 มี.ค. 2562

นิทรรศการแสดงงานศิลปนิพนธ์ “๘๐๐ องศา”

วันที่ : 12 มี.ค. - 17 มี.ค. 2562

“The Unknown World”

วันที่ : 12 มี.ค. - 17 มี.ค. 2562

โครงการเผยแพร่นวัตกรรมของนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

วันที่ : 12 มี.ค. - 17 มี.ค. 2562

พาชนะ (Pachana)

วันที่ : 09 มี.ค. - 31 มี.ค. 2562

"เปิดแนวคิดพรรคการเมืองกับนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน"

วันที่ : 07 มี.ค. 2562

งานเชิดชูเกียรติผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเนื่องในวันสตรีสากลประจำปีพ.ศ. 2562

วันที่ : 07 มี.ค. 2562

งานเสวนา หัวข้อ "อนาคตหนังไทยหลังการเลือกตั้ง"

วันที่ : 06 มี.ค. 2562

นิทรรศการ "เอกภาพในความแตกต่าง"

วันที่ : 05 มี.ค. - 17 มี.ค. 2562

นิทรรศการภาพถ่ายประสบการณ์ในประเทศไทย

วันที่ : 26 ก.พ. - 17 มี.ค. 2562

YIC Tech Talk : Digital Marketing Innovation เปิดโลกนวัตกรรมการให้บริการประกันภัยในยุคดิจิทัล

วันที่ : 22 ก.พ. 2562

กิจกรรม เจแปนดีจังฟอรั่ม การขับเคลื่อนศิลปะชุมชนข้ามพรมแดน : มุมมองจากท้องถิ่น

วันที่ : 20 ก.พ. 2562

นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะนักเรียนแผนการเรียนศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ : 19 ก.พ. - 03 มี.ค. 2562

ทวาย-ตะนาวศรี ผืนป่าลับแลแห่งเอเชีย

วันที่ : 19 ก.พ. - 03 มี.ค. 2562
BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร