Loading

นิทรรศการ การประกวดจิตรกรรม UOB ครั้ง ที่ 8

วันที่ : 16 ต.ค. - 29 ต.ค. 2560

นิทรรศการภาพถ่าย “ร.๙ ในหลวงในดวงใจ”

วันที่ : 16 ต.ค. - 29 ต.ค. 2560

Customize : Arted chula Supervised Project Exhibition 2017

วันที่ : 02 ต.ค. - 15 ต.ค. 2560

Becoming a Butterfly

วันที่ : 26 ก.ย. - 29 ก.ย. 2560

นิทรรศการ เส้น – เล่า - เรื่อง “จินตนาการผ่านปากากสู่ลายเส้น”

วันที่ : 25 ก.ย. - 30 ก.ย. 2560

ZYNC Thesis Exhibition

วันที่ : 21 ก.ย. - 24 ก.ย. 2560

นิทรรศการ "ก้าวตามรอยพ่อ" ประชุมเมืองไทยอิ่มใจตามรอยพระราชดำริ

วันที่ : 19 ก.ย. - 24 ก.ย. 2560

นิทรรศการ Ayutthaya Culture Explorers

วันที่ : 18 ก.ย. - 24 ก.ย. 2560

India @70 Art Exhibition

วันที่ : 14 ก.ย. - 01 ต.ค. 2560

นิทรรศการเยาวชนนวัตศิลป

วันที่ : 11 ก.ย. - 17 ก.ย. 2560

นิทรรศการภาพถ่าย “สมุทรปราการ น่าเที่ยว”

วันที่ : 11 ก.ย. - 24 ก.ย. 2560

งาน “Youth Day First Give วันรวมพลเยาวชนคนอยากให้”

วันที่ : 04 ก.ย. - 10 ก.ย. 2560

นิทรรศการแสดงผลงานการถ่ายภาพที่ผ่านเข้ารอบแรก ในหัวข้อ กรุงเทพ - เมืองแห่งน้ำใจ

วันที่ : 28 ส.ค. - 10 ก.ย. 2560

นิทรรศการ ฉายภาพ

วันที่ : 28 ส.ค. - 10 ก.ย. 2560

Dma-Psg Exhibition and Seminar [ Interactive Art ]

วันที่ : 25 ส.ค. - 27 ส.ค. 2560
BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร