Loading

นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ หัวข้อ “จิตตระหนักรักษ์สิ่งแวดล้อม”

วันที่ : 15 พ.ค. - 17 พ.ค. 2561

นิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร์

วันที่ : 15 พ.ค. - 27 พ.ค. 2561

Color Now

วันที่ : 01 พ.ค. - 13 พ.ค. 2561

นิทรรศการศิลปะ 3H13 : Head Heart Hands 2561

วันที่ : 01 พ.ค. - 13 พ.ค. 2561

เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่นำชมนิทรรศการ “วังน่านิมิต” 

วันที่ : 25 เม.ย. - 31 พ.ค. 2561

Pixel

วันที่ : 24 เม.ย. - 29 เม.ย. 2561

นิทรรศการ จากนอกสู่ใน

วันที่ : 24 เม.ย. - 13 พ.ค. 2561

นิทรรศการเอเชี่ยนอาร์ทติส ประจำปีของประเทศไทย ครั้งที่ 1

วันที่ : 17 เม.ย. - 22 เม.ย. 2561

นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย บางกอกหลอกชั้น

วันที่ : 04 เม.ย. - 22 เม.ย. 2561

นิทรรศการภาพวาด "ย่านเก่า ... เล่าเรื่อง ... รถไฟไทย"

วันที่ : 03 เม.ย. - 22 เม.ย. 2561

นิทรรศการ ‘Side Reel ร่อนเรื่อง’

วันที่ : 11 มี.ค. - 25 มี.ค. 2561

นิทรรศการภาพถ่าย RPST YOURS ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 (ขยายเวลา)

วันที่ : 27 ก.พ. - 22 เม.ย. 2561

นิทรรศการโครงการศิลปะวาดภาพ เยาวชนรวมพลัง สร้างไทย 4.0

วันที่ : 13 ก.พ. - 17 ก.พ. 2561

นิทรรศการภาพถ่ายการเดินทาง Exodus-Déjà Vu in Bangkok

วันที่ : 06 ก.พ. - 18 ก.พ. 2561

นิทรรศการ จากมือที่เปื้อนบาป สู่มือที่ปั้นบุญ ครั้งที่ 3

วันที่ : 06 ก.พ. - 11 ก.พ. 2561
BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร