Loading

"Media Morphosis"

วันที่ : 08 พ.ค. - 13 พ.ค. 2555

14

วันที่ : 10 เม.ย. - 27 พ.ค. 2555

โรฮิงยา...บนเส้นทางสุดขอบโลก

วันที่ : 26 มี.ค. - 01 เม.ย. 2555

111 ปี อนุรักษ์ช้างไทย

วันที่ : 13 มี.ค. - 15 มี.ค. 2555

วัฒนธรรมรำลึก ไร้รูป ไร้เงา

วันที่ : 17 ก.พ. - 11 มี.ค. 2555

หนังสือคือเพื่อนที่แสนดี

วันที่ : 14 ก.พ. - 19 ก.พ. 2555

บันทึกอาสาฯ

วันที่ : 20 ม.ค. - 26 ก.พ. 2555

จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทย

วันที่ : 20 ธ.ค. - 25 ธ.ค. 2554

ศาลาสยาม ในงานเอ็กโป ที่เมืองตูริน ค.ศ. 1911

วันที่ : 18 ต.ค. - 18 พ.ย. 2554

World Habitat Day 2011: Bangkok and Climate Change through Photography

วันที่ : 07 ต.ค. 2554

be – high (the) soul

วันที่ : 04 ต.ค. - 15 ต.ค. 2554

“จินตนาการแห่งความทรงจำ”

วันที่ : 29 ก.ย. - 13 ต.ค. 2554

“What do you see?”

วันที่ : 24 ก.ย. - 28 ก.ย. 2554

หน้ากากเอเชีย

วันที่ : 14 ก.ย. - 06 ต.ค. 2554

"GAGASMICISM"

วันที่ : 11 ก.ย. - 11 ต.ค. 2554
BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร