Loading

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "ภาพ แสง ชีวิต"

วันที่ : 03 มิ.ย. - 13 มิ.ย. 2553

นิทรรศการภาพถ่าย "ทัศนาอุษาคเนย์ : ร้อยเรื่องราวชาวอาเซียน"

วันที่ : 01 มิ.ย. - 13 มิ.ย. 2553

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ครั้งที่ 9 "Think Earth to be your Jewelry Design"

วันที่ : 26 พ.ค. - 30 พ.ค. 2553

การแสดงผลงานจากโครงการนวัตกรรมการสร้างสรรค์งานศิลปะจากวัสดุภัณฑ์ของเอสซีจี Artist and Designer’s Creation

วันที่ : 07 พ.ค. - 27 พ.ค. 2553

นิทรรศการ “ภาพถ่ายสารคดี บันทึก 25 ปีประเทศไทย”

วันที่ : 04 พ.ค. - 30 พ.ค. 2553

“แกะกล่อง” (ยกเลิกการจัดนิทรรศการ)

วันที่ : 22 เม.ย. - 25 เม.ย. 2553

“ว่าวต้านลม”

วันที่ : 20 เม.ย. - 02 พ.ค. 2553

นิทรรศการภาพถ่าย “คุณค่าของข้าวไทย”

วันที่ : 03 เม.ย. - 23 เม.ย. 2553

Portable Design: Inspired by Nature

วันที่ : 02 เม.ย. - 11 เม.ย. 2553

“อะไรจะเกิด มันก็ต้องเกิด”

วันที่ : 01 เม.ย. - 11 เม.ย. 2553

" ด้วยรักและศรัทธา : Love & Respect "

วันที่ : 01 เม.ย. - 11 เม.ย. 2553

“เสือติดปีก”

วันที่ : 26 มี.ค. - 31 มี.ค. 2553

“งอก”

วันที่ : 18 มี.ค. - 28 มี.ค. 2553

นิทรรศการ ศิลปนิพนธ์ “Closed 4:00 A/P”

วันที่ : 16 มี.ค. - 28 มี.ค. 2553

นิทรรศการ .37

วันที่ : 06 มี.ค. - 14 มี.ค. 2553
BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร