Loading

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID 19)

วันที่ : 01 ก.พ. - 31 ธ.ค. 2563

#BACC ปรับมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19

วันที่ : 28 ม.ค. - 28 พ.ค. 2563

เชิญชวนให้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร ภายในอาคาร ชั้น 2

วันที่ : 26 ธ.ค. - 31 ม.ค. 2563

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ : 23 ก.ค. 2562

วันพระราชสมภพ สมเด็จพระราชินีสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ : 03 มิ.ย. - 08 มิ.ย. 2562

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

วันที่ : 30 เม.ย. 2562

ประกาศหอศิลปกรุงเทพฯ ปิดบริการเนื่องในเทศกาลสงกรานต์

วันที่ : 13 เม.ย. - 16 เม.ย. 2562

๑๒ สิงหา มหาราชินี

วันที่ : 01 ส.ค. - 15 ส.ค. 2561

ปิดให้บริการ ช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันที่ : 13 เม.ย. - 16 เม.ย. 2561

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครให้เช่าพื้นที่ร้าน artHUB@bacc (ยกเลิกประกาศ)

วันที่ : 08 มี.ค. 2561

ประกาศแต่งตั้งผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

วันที่ : 08 มี.ค. 2561

ปิดให้บริการ เนื่องในเทศกาลปีใหม่

วันที่ : 31 ธ.ค. - 01 ม.ค. 2560

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ปิดให้บริการ

วันที่ : 19 ธ.ค. 2560

ปิดให้บริการ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560

วันที่ : 26 ต.ค. 2560

เสด็จสู่สวรรคาลัย

วันที่ : 04 ต.ค. - 26 ต.ค. 2560
BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร