Loading

เทศกาลศิลปวัฒนธรรมอาเซียน กรุงเทพฯ

วันที่ : 25 มิ.ย. - 26 มิ.ย. 2556

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครประกาศงดให้บริการชั่วคราว บริเวณห้องนิทรรศการหลักชั้น 7- 9

วันที่ : 18 มิ.ย. - 19 มิ.ย. 2556

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร(หอศิลปกรุงเทพฯ) เข้าร่วมงาน Galleries' Night

วันที่ : 31 พ.ค. - 01 มิ.ย. 2556

ผลการตัดสินศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 2

วันที่ : 06 พ.ค. - 31 พ.ค. 2556

ประกาศเปิดบริการให้เข้าชมหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเป็นกรณีพิเศษ

วันที่ : 21 เม.ย. - 22 เม.ย. 2556

ประกาศหอศิลปกรุงเทพฯ ปิดบริการเนื่องในเทศกาลสงกรานต์

วันที่ : 12 เม.ย. - 16 เม.ย. 2556

เปิดรับสมัครบุคลากร

วันที่ : 04 เม.ย. - 31 พ.ค. 2556

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครปิดอาคารก่อนกำหนด ตั้งแต่เวลา 20.30 น.

วันที่ : 22 มี.ค. - 23 มี.ค. 2556

หอศิลปรุงเทพฯ จับมือมูลนิธิฮานเนฟเก้นส์ มอบรางวัลศิลปะระดับนานาชาติแก่ศิลปินรุ่นใหม่ในเอเชีย ผลักดันกรุงเทพฯ เป็นมหานครศิลปะร่วมสมัย

วันที่ : 09 ม.ค. - 10 ม.ค. 2556

ประกาศผู้ได้รับรางวัล ‘Han Nefkens Foundation-BACC Award for Contemporary Art’

วันที่ : 09 ม.ค. - 10 ม.ค. 2556

เปิดรับสมัครบุคลากร

วันที่ : 17 ธ.ค. - 15 มี.ค. 2556

ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงานเปิดนิทรรศการ "Hear Here เสียง เสียง นิทรรศการจัดวางเสียง"

วันที่ : 07 ธ.ค. - 08 ธ.ค. 2555

ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงานพิธีเปิด นิทรรศการ "สยามแอพ(Siam App)"

วันที่ : 28 พ.ย. - 29 พ.ย. 2555

ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงานเปิดนิทรรศการ ภาพถ่าย “ สมบูรณ์แบบ” ตอน "3 women"

วันที่ : 23 พ.ย. - 24 พ.ย. 2555

เรียนเชิญเครือข่ายศิลปินร่วมงาน: หอศิลปกรุงเทพฯ พบเครือข่ายศิลปินครั้งที่ 1

วันที่ : 16 พ.ย. - 17 พ.ย. 2555
BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร