Loading

เทศกาลภาพยนตร์คัดสรร “Cinema Diverse: Director's Choice”

วันที่ : 22 มี.ค. 2557

Special Panel Screening of “Chasing Ice”

วันที่ : 23 ก.พ. 2557

เทศกาลภาพยนตร์คัดสรร “Cinema Diverse: Director's Choice”

วันที่ : 09 พ.ย. 2556

กิจกรรมการฉายภาพยนตร์ เสวนา และนิทรรศการเกี่ยวกับภาพยนตร์อาเซียน

วันที่ : 07 พ.ย. - 28 พ.ย. 2556

การฉายภาพยนตร์และเสวนา “ศิลปะ ศาสนา เพศวิถี : มองพม่าผ่านหนัง”

วันที่ : 19 ต.ค. 2556

เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 17

วันที่ : 22 ส.ค. - 01 ก.ย. 2556

เทศกาลภาพยนตร์นักเรียนนักศึกษานานาชาติกรุงเทพ ครั้งที่ 4

วันที่ : 23 ก.ค. - 28 ก.ค. 2556

ข้างหลัง...ภาพ (ยนตร์)

วันที่ : 13 ก.ค. 2556

กางจอ 20 ล้อ

วันที่ : 15 มิ.ย. - 16 มิ.ย. 2556

งานเสวนา “สิทธิหนังไทย : ฐานะสื่อและการกำกับดูแล”

วันที่ : 01 มิ.ย. 2556

พี่ครับ...ผม "ร่วง"

วันที่ : 04 เม.ย. - 07 เม.ย. 2556

เทศกาลภาพยนตร์สารคดีนานาชาติศาลายา ครั้งที่ 3

วันที่ : 02 เม.ย. - 07 เม.ย. 2556

เส้นทางอุทกภัย

วันที่ : 28 ก.พ. 2556

เทศกาลภาพยนตร์เนเธอร์แลนด์ ประเทศไทย

วันที่ : 21 พ.ย. - 23 พ.ย. 2555

เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 16

วันที่ : 16 ส.ค. - 26 ส.ค. 2555
BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร