Loading

งานเปิดตัวหนังสือ "นี่คือชีวิตของดอกดิน ศิลปินของประชาชน" (เลื่อนไปเดือนกุมภาพันธ์)

วันที่ : 26 ม.ค. 2555

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้แห่งประเทศไทยป พ.ศ. 2554

วันที่ : 17 ม.ค. 2555

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)จัดฉายหนัง ประจำเดือนมกราคม 2555

วันที่ : 10 ม.ค. - 31 ม.ค. 2555

งานวันหนังบ้านโลก

วันที่ : 15 ต.ค. 2554

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)จัดฉายหนังตลอดเดือนธันวาคม

วันที่ : 01 ต.ค. - 30 ธ.ค. 2554

ขุนรองปลัดชู

วันที่ : 10 ก.ย. 2554

The Lady of No Fear

วันที่ : 07 ก.ย. 2554

เทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 15

วันที่ : 18 ส.ค. - 28 ส.ค. 2554

โปรแกรมหนัง Jenny and Her Army

วันที่ : 14 ส.ค. 2554

หนังเรื่องเพลงราตรี

วันที่ : 11 ส.ค. - 20 ส.ค. 2554

Special & Exclusive Film Program โดย ธันสก พันสิทธิวรกุล และ สนธยา ทรัพย์เย็น

วันที่ : 23 ก.ค. - 17 ก.ย. 2554

เทศกาลภาพยนตร์สหภาพยุโรป 2011

วันที่ : 07 ก.ค. - 17 ก.ค. 2554

หนังสั้นมาราธอน ครั้งที่ 15

วันที่ : 01 ก.ค. - 07 ส.ค. 2554

เทศกาลแสดงผลงานหนังสั้น แอนิเมชั่น ภาพนิ่ง

วันที่ : 28 พ.ค. - 29 พ.ค. 2554

เทศกาลภาพยนตร์นักเรียนนักศึกษานานาชาติกรุงเทพ ครั้งที่ 2

วันที่ : 11 พ.ค. - 20 พ.ค. 2554
BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร