Loading

กิจกรรมนิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์ เรื่อง โสนน้อยเรือนงาม

วันที่ : 24 ก.ย. 2559

Designer of the Year Talk Vol.3: Success Story

วันที่ : 21 ก.ย. 2559

Adman Awards & Symposium 2016

วันที่ : 07 ก.ย. 2559

ศิลปะสนทนา 2559: BACC Art Talk 2016 ครั้งที่ 3 : “การศึกษาศิลปะในฐานะพื้นที่ผสม”

วันที่ : 04 ก.ย. 2559

BACC ART CAMP 2016 #2

วันที่ : 03 ก.ย. - 11 ก.ย. 2559

โครงการสัมมนาทางวิชาการระหว่างกลุ่มภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม 7 สถาบัน ครั้งที่ 1

วันที่ : 03 ก.ย. 2559

กิจกรรมนิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์ ละครนิทาน เรื่อง นักเล่านิทาน

วันที่ : 27 ส.ค. 2559

Artist Forum #3 : “พื้นที่สร้างสรรค์กับงานศิลปศึกษา Creative Space + Art Education”

วันที่ : 20 ส.ค. 2559

การประชุมวิชาการ 2016 MUSEUM WITHOUT WALLS

วันที่ : 02 ส.ค. - 03 ส.ค. 2559

เสวนาม้าลาย หลังการเดินท่องโปแลนด์ ปฏิบัติการม้าลาย 2559 ประเทศโปแลนด์

วันที่ : 27 ก.ค. 2559

กิจกรรมนิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์ โยคะนิทานและคามิชิไบ เรื่อง เกาะหนู เกาะแมว

วันที่ : 23 ก.ค. 2559

The Art of Life “กายเคลื่อนไหว ใจตั้งมั่น” จินตนาการ พลังจิตใต้สำนึก สู่ความสำเร็จ

วันที่ : 09 ก.ค. 2559

Teacher’s Creativity Workshop กิจกรรมการอบรมครูผู้สอนระดับชั้นประถม มัธยม หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ

วันที่ : 05 ก.ค. - 13 ก.ค. 2559

กิจกรรมนิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์ การแสดงเพลงทรงเครื่อง เรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ

วันที่ : 25 มิ.ย. 2559

โครงการประชุมวิชาการงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะการออกแบบสิ่งทอและเครื่องแต่งกายนานาชาติ - ไทย : ขณะสืบค้นและสังเคราะห์

วันที่ : 14 มิ.ย. - 15 มิ.ย. 2559
BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร