Loading

Teacher’s Creativity Workshop กิจกรรมการอบรมครูผู้สอนระดับชั้นประถม มัธยม หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ

วันที่ : 05 ก.ค. - 13 ก.ค. 2559

กิจกรรมนิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์ การแสดงเพลงทรงเครื่อง เรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ

วันที่ : 25 มิ.ย. 2559

โครงการประชุมวิชาการงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะการออกแบบสิ่งทอและเครื่องแต่งกายนานาชาติ - ไทย : ขณะสืบค้นและสังเคราะห์

วันที่ : 14 มิ.ย. - 15 มิ.ย. 2559

ศิลปะสนทนา 2559: BACC Art Talk 2016 ครั้งที่ 2 : “ศิลปะการขับเคลื่อนสังคมสู่ความยั่งยืน”

วันที่ : 12 มิ.ย. 2559

CREATIVE TALK "THE ONE BEHIND THE SCENE"

วันที่ : 11 มิ.ย. 2559

งานเสวนาและเวิร์คช็อป กับการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 7 (7th UOB Painting of the Year)

วันที่ : 08 มิ.ย. 2559

เสวนาวิชาชีพด้านการออกแบบนิเทศศิลป์

วันที่ : 05 มิ.ย. 2559

Real Estate Strong อสังหาริมทรัพย์สายแข็ง

วันที่ : 04 มิ.ย. 2559

"Design for Story Telling" โครงการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ ด้านการออกแบบนิเทศศิลป์ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1

วันที่ : 04 มิ.ย. 2559

กิจกรรมนิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์ การแสดงเพลงอีแซวประยุกต์ เรื่อง ไกรทอง

วันที่ : 28 พ.ค. 2559

Creative Industries East & West Go Sustainable Business Green Cycles Symposium

วันที่ : 11 พ.ค. - 12 พ.ค. 2559

โครงการ BACC Training of Art Manager 2016

วันที่ : 01 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2559

กิจกรรมนิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์ การแสดงหุ่นกระบอก เรื่อง พระรถเมรี

วันที่ : 01 พ.ค. 2559

โพรไฟล์ สถาปนิกอิตาเลียนในศตวรรษที่ 20

วันที่ : 26 เม.ย. 2559

กิจกรรมนิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์ ละครนิทาน เรื่อง นางสิบสอง

วันที่ : 23 เม.ย. 2559
BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร