Loading

The Lecture: “The Royal Academy of Arts: Past, Present and Future”

วันที่ : 28 ก.พ. 2555

การบรรยาย “เมตา ดีไซน์” และ การแสดงผลงาน “วันแห่งความสุขทั้ง 7 สี”

วันที่ : 22 ก.พ. 2555

เสวนา"ต้องรอด!" ตอน "รับมือกับภัยพิบัติอย่างมีสติ"

วันที่ : 28 ม.ค. 2555

เสวนา "ต้องรอด" ตอน "ไว้ลาย...กระสอบทราย"

วันที่ : 21 ม.ค. 2555

เสวนา- เล่าเรื่องทำการทำงานของศิลปินเอเชียโทเปีย ครั้งที่ 13/2554

วันที่ : 24 ธ.ค. 2554

งานเสวนาในหัวข้อ “น้ำ+ใจ+ภาพถ่าย”

วันที่ : 24 ธ.ค. 2554

บรรยายพิเศษ: The Worlding of The Asian Modern

วันที่ : 22 ธ.ค. 2554

“ ณ วันสิ้นแผ่นดิน – สถาปัตยกรรมและการคงอยู่ของความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ” Lecture "

วันที่ : 22 พ.ย. 2554

Fulbright Internationalization Forum (FIF) - ยกเลิก

วันที่ : 11 พ.ย. 2554

เสวนา “ต้องรอด!” “Surviving We Must!” Seminars (in Thai)

วันที่ : 22 ต.ค. - 21 ม.ค. 2555

ต้องรอด

วันที่ : 01 ต.ค. 2554

เสวนา "ต้องรอด" ตอน "ไว้ลาย...กระสอบทราย"

วันที่ : 26 ก.ย. 2554

เสวนาสังสรรค์ (กิจกรรมปิดนิทรรศการตรรกะสังสรรค์)

วันที่ : 25 ก.ย. 2554

กิจกรรมประกอบนิทรรศการ “ลีลาของลายใหม่”

วันที่ : 24 ก.ย. 2554

เยาวราชคื้อตี้ก่อ?(เยาวราช...จะไปทางไหน?)

วันที่ : 24 ก.ย. 2554
BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร