Loading

“เผ่าชน คน ทะเล”

วันที่ : 25 มิ.ย. 2554

“ขึ้นเขียง”

วันที่ : 25 มิ.ย. - 05 พ.ย. 2554

โครงการ ARTBANGKOK SYMPOSIUM 2011 ครั้งที่ 2

วันที่ : 24 พ.ค. 2554

เสวนา หัวข้อ "แม่น้ำโขง : อัตลักษณ์ที่สูญหาย"

วันที่ : 10 พ.ค. 2554

เสวนาเรื่อง “สาละวินในกระแสการเปลี่ยนแปลง”

วันที่ : 24 เม.ย. 2554

inFASH forward trend presentation Autumn/Winter 2012/13

วันที่ : 30 มี.ค. 2554

การประกวดสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2553

วันที่ : 30 มี.ค. 2554

Free Knight-Be Your Own Master

วันที่ : 26 มี.ค. 2554

Pecha Kucha Bangkok 09 ! / พลังลบ/เปลี่ยนพลังลบให้เป็นบวก

วันที่ : 12 มี.ค. 2554

เสวนา "พระบิดาแห่งกิจการวิทยุกระจายเสียงไทย"

วันที่ : 25 ก.พ. 2554

เสวนาพิเศษ“ความสำคัญของมอเตอร์ไซด์รับจ้างกับศิลปะ”

วันที่ : 06 ก.พ. 2554

“ลับน้อง – ลับเด็กให้คม ลับเด็กให้คูล”

วันที่ : 05 ก.พ. 2554

เสวนาเรื่อง “Artroom : A Creative Environment”

วันที่ : 05 ก.พ. 2554

นิทรรศการ “จังหวะก้าว…อาเซียน - 10+1 ยุทธศาสตร์ ศิลปะวิธี”

วันที่ : 22 ม.ค. 2554

Public Discussion: Land versus Art

วันที่ : 16 ธ.ค. 2553
BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร