Loading

บทกวีและเพลง Folk Song

วันที่ : 10 ก.ย. 2554

B.A.D. Special Workshop 2011

วันที่ : 08 ก.ย. 2554

ปาฐกถา โดย อาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์

วันที่ : 03 ก.ย. 2554

Artist Tour เกี่ยวกับ Animation โดย Millie Young

วันที่ : 04 ส.ค. - 21 ส.ค. 2554

สัมมนาหัวข้อเส้นทางสายอาชีพบนโลกศิลปะ

วันที่ : 03 ส.ค. 2554

Forum สนทนา ตรรกะสังวาส Diaogic

วันที่ : 30 ก.ค. 2554

"Cum-fligere": ฉันทามติของศิลปะเชิงกระบวนการ เพื่อการแก้ไข การเยียวยา และความเป็นหนึ่งเดียว

วันที่ : 19 ก.ค. 2554

รักษ์ตัวอย่างไร ในโลกยุคใหม่ให้พ้นภัยจากวิกฤติ

วันที่ : 26 มิ.ย. 2554

“เผ่าชน คน ทะเล”

วันที่ : 25 มิ.ย. 2554

“ขึ้นเขียง”

วันที่ : 25 มิ.ย. - 05 พ.ย. 2554

โครงการ ARTBANGKOK SYMPOSIUM 2011 ครั้งที่ 2

วันที่ : 24 พ.ค. 2554

เสวนา หัวข้อ "แม่น้ำโขง : อัตลักษณ์ที่สูญหาย"

วันที่ : 10 พ.ค. 2554

เสวนาเรื่อง “สาละวินในกระแสการเปลี่ยนแปลง”

วันที่ : 24 เม.ย. 2554

inFASH forward trend presentation Autumn/Winter 2012/13

วันที่ : 30 มี.ค. 2554

การประกวดสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2553

วันที่ : 30 มี.ค. 2554
BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร