Loading

กิจกรรมนิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์ นิทานเรื่อง กระต่ายน้อยหนีแม่

วันที่ : 10 ส.ค. 2562

กิจกรรมนำชมนิทรรศการ “ความงามนิรนาม”

วันที่ : 03 ส.ค. 2562

กิจกรรมฉายภาพยนตร์เรื่อง “Creations from the Obscure”

วันที่ : 02 ส.ค. 2562

กิจกรรม Workshop "รูปรอยพิมพ์บนดินเผา: ปฏิบัติการศิลปะของมณเฑียร บุญมา”

วันที่ : 23 ก.ค. - 03 ส.ค. 2562

รับสมัคร อาสานำชมนิทรรศการ “ศิลปะแห่งเหตุปัจจัยและการบำบัด Art of Element and Therapy”

วันที่ : 19 ก.ค. 2562

Critic Session #3

วันที่ : 14 ก.ค. 2562

กิจกรรมนิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์ ตอน นิทานสองภาษา ไทย-เยอรมัน: นิทานกริมม์ มนุษย์จิ๋วใจดี

วันที่ : 13 ก.ค. 2562

Public Talk #2 : “สหวิทยาการขาด ๆ เกิน ๆ: แตกต่างแต่ไม่หลากหลาย”

วันที่ : 13 ก.ค. 2562

บริการนิทานสารพัดนึก

วันที่ : 15 มิ.ย. - 31 ก.ค. 2562

Critic Session #2

วันที่ : 15 มิ.ย. 2562

กิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเยาวชน: Kid's Calendar 2019 ตอน "ลิง-โลด ไทย-ไต้หวัน"

วันที่ : 08 มิ.ย. 2562

Workshop for Teacher

วันที่ : 01 มิ.ย. - 02 มิ.ย. 2562

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก กิจกรรม Workshop for Teacher: museum based learning

วันที่ : 22 พ.ค. - 24 พ.ค. 2562

Public Talk #1 : “ทวนเวลา ย้อนความเข้าใจ จากมานุษยวิทยาสู่พรมแดนศิลปะ”

วันที่ : 18 พ.ค. 2562

กิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเยาวชน: Kid's Calendar 2019 ตอน "รื่นเริง เถลิงศก"

วันที่ : 11 พ.ค. 2562
BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร