Loading

"ลุกยัง" นิทรรศการศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำการศึกษา 2558

วันที่ : 13 มิ.ย. - 26 มิ.ย. 2559

LIVE THE CITY

วันที่ : 06 มิ.ย. - 28 มิ.ย. 2559

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "สังเคราะห์แสง"

วันที่ : 30 พ.ค. - 12 มิ.ย. 2559

โครงการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ด้านการออกแบบนิเทศศิลป์ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1

วันที่ : 30 พ.ค. - 12 มิ.ย. 2559

MCT DAY The Annual 2016

วันที่ : 18 พ.ค. - 21 พ.ค. 2559

Thesis Exhibition "ART & DESIGN TAIWAN"

วันที่ : 16 พ.ค. - 29 พ.ค. 2559

ภาพพิมพ์บูรพา ครั้งที่ 17

วันที่ : 02 พ.ค. - 15 พ.ค. 2559

นิทรรศการภาพถ่าย "การเดินทางอันยาวนาน"

วันที่ : 02 พ.ค. - 29 พ.ค. 2559

นิทรรศการ Thesis Exhibition 2016 "ARCH สาด"

วันที่ : 22 เม.ย. - 01 พ.ค. 2559

นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ ผสานทำนองครรลองชีวิต

วันที่ : 18 เม.ย. - 21 เม.ย. 2559

CRAFT CLAY ART THESIS EXHIBITION Faculty of Fine and Applied Arts Burapha University

วันที่ : 18 เม.ย. - 01 พ.ค. 2559

หลักสูตรออนไลน์ ด้านการจัดการศิลปะ: การตลาดสำหรับองค์กรทางด้านวัฒนธรรม 2016

วันที่ : 13 เม.ย. - 14 ก.ค. 2559

นิทรรศการสามสายลายเส้น

วันที่ : 07 เม.ย. - 29 พ.ค. 2559

การแสดงผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด สัมผัสจากธรรมชาติ

วันที่ : 04 เม.ย. - 07 เม.ย. 2559

นิทรรศการร้อยสีน้ำ ร้อยกวี ร้อยธรรม ร้อยรักธรรมชาติ

วันที่ : 04 เม.ย. - 24 เม.ย. 2559
BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร