Loading

นิทรรศการ “ขออากาศดีคืนมา”

วันที่ : 16 ม.ค. - 28 ม.ค. 2561

ประชุมสามัญประจำปีสมาคมภาษาและหนังสือ

วันที่ : 07 ม.ค. 2561

นิทรรศการศิลปะเสียง “Seeing Our Voice”

วันที่ : 03 ม.ค. - 21 ม.ค. 2561

นิทรรศการจากองค์กรด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า

วันที่ : 26 ธ.ค. - 07 ม.ค. 2561

สถาปัตยศิลป์ พระภูมินทร์ อัครศิลปินสยาม

วันที่ : 22 ธ.ค. - 24 ธ.ค. 2560

Days of Moscow Culture in Bangkok

วันที่ : 13 ธ.ค. - 24 ธ.ค. 2560

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี "กาวยประภา"

วันที่ : 12 ธ.ค. - 04 มี.ค. 2561

PLAY TONE

วันที่ : 12 ธ.ค. - 17 ธ.ค. 2560

Golbal House design contest 2017

วันที่ : 05 ธ.ค. - 10 ธ.ค. 2560

พ่อของแผ่นดิน

วันที่ : 02 ธ.ค. - 07 ม.ค. 2561

EARLY YEARS PROJECT #2 (ขยายเวลาจัดแสดง)

วันที่ : 01 ธ.ค. - 25 มี.ค. 2561

ประทีปทัศน์ 2

วันที่ : 28 พ.ย. 2560

TILL IT HAPPENS TO YOU

วันที่ : 21 พ.ย. - 26 พ.ย. 2560

นิทรรศการ “ร้อยเรื่องราว หนึ่งภาพเล่าในหลวงรัชกาลที่ ๙ ของฉัน”

วันที่ : 21 พ.ย. - 03 ธ.ค. 2560

Hi Live

วันที่ : 14 พ.ย. - 17 พ.ย. 2560
BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร