Loading

รวมพลคนรักดนตรี

วันที่ : 25 ก.ย. 2553

INTRODUCING THE SYMPHONY PART ONE

วันที่ : 26 ส.ค. 2553

ดนตรี กวี ศิลปะ เพื่อเด็ก เยาวชน คนหนุ่มสาว ก้าวไกลยาเสพติด "ความรักมีพลัง"

วันที่ : 31 ก.ค. 2553

คอนเสิร์ตครบรอบ 5 ปี ฟลู้ทอองซอมเบิ้ล เสียงนานาชาติ

วันที่ : 28 ก.ค. 2553

ดนตรี กวี เรื่องเล่า ตอน "สันติภาพแบบชิว ชิว"

วันที่ : 18 ก.ค. 2553

“เพลงประชาชน ดนตรี กวี เรื่องเล่า”

วันที่ : 02 เม.ย. - 31 ก.ค. 2553

ยกเลิก "Dang Show" การแสดงดนตรีแจ๊สจากประเทศอิหร่าน

วันที่ : 23 มี.ค. - 24 มี.ค. 2553

คอนเสิร์ตร้องเพลงประสานเสียงโดยชมรมดนตรีกรุงเทพ

วันที่ : 17 มี.ค. 2553

"อวตาร ทวาทศ 6"

วันที่ : 21 ก.พ. 2553

อวตาร ทวาทศ ปางที่ห้า

วันที่ : 31 ม.ค. 2553

Giants of the Baroque: ดนตรีมหาคีตกวีสมัยบาร๊อค

วันที่ : 31 ม.ค. 2553

อวตาร ทวาทศ ปางที่สี่

วันที่ : 17 ม.ค. 2553

ฟรีคอนเสิร์ต “20 ปี ผิงดาว....บทกวีในเสียงเพลงของ ชูเกียรติ ฉาไธสง”

วันที่ : 16 ม.ค. 2553

อวตาร ทวาทศ ปางที่สาม : แมงป่อง

วันที่ : 15 พ.ย. 2552

อวตาร ทวาทศ ภาค 2

วันที่ : 18 ต.ค. 2552
BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร