Loading

นิทรรศการ จากว่าวสู่ศิลป์

วันที่ : 02 ต.ค. - 30 ต.ค. 2559

นิทรรศการ “เซลฟี่ ซีรีย์” (ตุลา)

วันที่ : 01 ต.ค. - 30 ต.ค. 2559

นิทรรศการ “เดินสู่หนใด?”

วันที่ : 01 ก.ย. - 27 ก.ย. 2559

นิทรรศการ “ตึก”

วันที่ : 01 ก.ย. - 27 ก.ย. 2559

นิทรรศการภาพถ่าย [UN]REAL - [นัย]ความจริง

วันที่ : 06 ส.ค. - 28 ส.ค. 2559

ภาพวิวทิวทัศน์ผ่านมุมมองจากรถไฟฟ้า

วันที่ : 03 ส.ค. - 28 ส.ค. 2559

ผู้คน

วันที่ : 03 ก.ค. - 31 ก.ค. 2559

สนธยาแห่งคาราโอเกะ

วันที่ : 02 ก.ค. - 31 ก.ค. 2559

แด่สหาย

วันที่ : 02 ก.ค. - 31 ก.ค. 2559

ธรรมชาติ ธรรมดา

วันที่ : 02 มิ.ย. - 29 มิ.ย. 2559

จิต-ปรารถนา

วันที่ : 01 มิ.ย. - 29 มิ.ย. 2559

ประกาศรายชื่อนิทรรศการที่ผ่านการพิจารณาจัดแสดงโครงการพีเพิ่ลส์แกลลอรี่ประจำปี 2560

วันที่ : 24 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2559

บรัชศรี

วันที่ : 05 พ.ค. - 29 พ.ค. 2559

What’s Preecha Done: นิทรรศการจิตรกรรมในรูปแบบ Comic

วันที่ : 01 เม.ย. - 01 พ.ค. 2559

นิทรรศการ ซ้อน ซ่อน

วันที่ : 01 เม.ย. - 01 พ.ค. 2559
BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร