Loading

นิทรรศการ “เส้น…ชีวิต” “ภาพเหมือนชีวิต”

วันที่ : 31 พ.ค. - 25 มิ.ย. 2560

ประกาศรายชื่อนิทรรศการที่ผ่านการพิจารณาจัดแสดงโครงการพีเพิ่ลส์แกลลอรี่ประจำปี 2561

วันที่ : 30 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2560

นิทรรศการ “The other day เมื่อวันก่อนนี้”

วันที่ : 04 พ.ค. - 28 พ.ค. 2560

นิทรรศการ 100 MASKS

วันที่ : 04 พ.ค. - 28 พ.ค. 2560

นิทรรศการศิลปของข้าพเจ้า

วันที่ : 31 มี.ค. - 30 เม.ย. 2560

นิทรรศการ ความชอบที่แตกต่าง

วันที่ : 30 มี.ค. - 30 เม.ย. 2560

นิทรรศการ Silent Stones and Street Mediations

วันที่ : 01 มี.ค. - 26 มี.ค. 2560

นิทรรศการ 9+1=10 ผลลัพธ์ของความแตกต่างที่ลงตัว

วันที่ : 01 มี.ค. - 26 มี.ค. 2560

นิทรรศการ สัจจะ – สามัญ

วันที่ : 01 ก.พ. - 26 ก.พ. 2560

สัญลักษณ์เปรียบเทียบ

วันที่ : 01 ก.พ. - 26 ก.พ. 2560

นิทรรศการ ภาพสะท้อนเมือง

วันที่ : 06 ม.ค. - 29 ม.ค. 2560

นิทรรศการ POETRY มากกว่ามิติจิตสำนึกในจินตนาการ

วันที่ : 03 พ.ย. - 25 ธ.ค. 2559

นิทรรศการ จากว่าวสู่ศิลป์

วันที่ : 02 ต.ค. - 30 ต.ค. 2559

นิทรรศการ “เซลฟี่ ซีรีย์” (ตุลา)

วันที่ : 01 ต.ค. - 30 ต.ค. 2559

นิทรรศการ “เดินสู่หนใด?”

วันที่ : 01 ก.ย. - 27 ก.ย. 2559
BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร