Loading

People’s Gallery ปิดรับเอกสารขอใช้พื้นที่ปี 2558

วันที่ : 06 ส.ค. - 31 ส.ค. 2557

ธิดาผ้าซิ่น

วันที่ : 06 ส.ค. - 29 ส.ค. 2557

เครื่องรางในรถแท็กซี่ไทย

วันที่ : 01 ส.ค. - 29 ส.ค. 2557

นิทรรศการมายาของภาพสังขาร

วันที่ : 04 ก.ค. - 27 ก.ค. 2557

นิทรรศการภาพถ่าย “ร่องรอยแห่งแรงปรารถนา"

วันที่ : 03 ก.ค. - 27 ก.ค. 2557

นิทรรศการ "ผู้ชายบ้าของเล่น"

วันที่ : 03 มิ.ย. - 28 มิ.ย. 2557

นิทรรศการผู้หญิงประหลาด

วันที่ : 03 พ.ค. - 29 พ.ค. 2557

“BRIDE” นิทรรศการศิลปกรรมดอกไม้กระดาษ

วันที่ : 08 เม.ย. - 27 เม.ย. 2557

นิทรรศการ อยากกิน

วันที่ : 03 เม.ย. - 27 เม.ย. 2557

นิทรรศการ ภาพถ่ายไม่เคยโกหก (มาก)

วันที่ : 04 มี.ค. - 29 มี.ค. 2557

นิทรรศการ I’m A Painter

วันที่ : 18 ม.ค. - 26 ก.พ. 2557

นิทรรศการ Living Ink

วันที่ : 18 ม.ค. - 26 ก.พ. 2557

นิทรรศการภาพถ่าย “ทัศนะประเทศไทย”

วันที่ : 12 ธ.ค. - 12 ม.ค. 2557

ชีวิตสายน้ำ (ขยายเวลาจัดแสดง)

วันที่ : 17 ต.ค. - 07 ธ.ค. 2556

สื่อสารผ่านสีสรรค์

วันที่ : 05 ก.ย. - 11 ต.ค. 2556
BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร