Loading

นิทรรศการ 'ป่าประกอบ'

วันที่ : 03 ต.ค. - 28 ต.ค. 2561

Feminine

วันที่ : 31 ส.ค. - 30 ก.ย. 2561

นิทรรศการ “จิต ใต้ สำนึก”

วันที่ : 31 ส.ค. - 30 ก.ย. 2561

#บอร์เดอร์แลนด์

วันที่ : 01 ส.ค. - 26 ส.ค. 2561

คู่ - สมดุล

วันที่ : 01 ส.ค. - 26 ส.ค. 2561

ร่างสีดำกับภาวะที่ถูกครอบงำ

วันที่ : 01 ส.ค. - 26 ส.ค. 2561

ห้วงขณะหนึ่งของความทรงจำ

วันที่ : 05 ก.ค. - 29 ก.ค. 2561

นิทรรศการ ของบ้าน..บ้าน Home (WE) Made

วันที่ : 04 ก.ค. - 29 ก.ค. 2561

นิทรรศการ “วัน.ณ.ยุค”

วันที่ : 04 ก.ค. - 29 ก.ค. 2561

นิทรรศการ ปล่อยให้ฉันร่ายรำ

วันที่ : 02 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 2561

นิทรรศการ EQUIVALENT

วันที่ : 01 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 2561

นิทรรศการ โลกวัยเด็กในวันของผู้ใหญ่

วันที่ : 01 มิ.ย. - 01 ก.ค. 2561

นิทรรศการ “นิทานแผดเสียง กรีดเสียง และซีซเสียง”

วันที่ : 05 พ.ค. - 27 พ.ค. 2561

​​​​​​​Local  Sounds

วันที่ : 03 พ.ค. - 27 พ.ค. 2561

ชีวิตทับซ้อน

วันที่ : 04 เม.ย. - 29 เม.ย. 2561
BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร