Loading

นิทรรศการการเข้าสู่ยุคแห่งชวเลข

วันที่ : 06 ม.ค. - 29 ม.ค. 2558

นิทรรศการ ธรรมชาติ เวลา และความว่าง

วันที่ : 04 ธ.ค. - 25 ธ.ค. 2557

ประกาศรายชื่อนิทรรศการและศิลปินที่ผ่านการพิจารณาจัดแสดงในโครงการพีเพิ่ลส์แกลเลอรี่ ประจำปี 2558

วันที่ : 18 พ.ย. - 31 ธ.ค. 2557

นิทรรศการ ประเพณีศิลป์อีสาน

วันที่ : 05 พ.ย. - 28 พ.ย. 2557

นิทรรศการ บันทึกการเดินทางเพื่อค้นหาและทบทวน

วันที่ : 04 พ.ย. - 28 พ.ย. 2557

Emotional Season

วันที่ : 04 ต.ค. - 29 ต.ค. 2557

รูปแห่งความทุกข์

วันที่ : 03 ต.ค. - 29 ต.ค. 2557

ไตรภาคสมบูรณ์

วันที่ : 03 ก.ย. - 27 ก.ย. 2557

People’s Gallery ปิดรับเอกสารขอใช้พื้นที่ปี 2558

วันที่ : 06 ส.ค. - 31 ส.ค. 2557

ธิดาผ้าซิ่น

วันที่ : 06 ส.ค. - 29 ส.ค. 2557

เครื่องรางในรถแท็กซี่ไทย

วันที่ : 01 ส.ค. - 29 ส.ค. 2557

นิทรรศการมายาของภาพสังขาร

วันที่ : 04 ก.ค. - 27 ก.ค. 2557

นิทรรศการภาพถ่าย “ร่องรอยแห่งแรงปรารถนา"

วันที่ : 03 ก.ค. - 27 ก.ค. 2557

นิทรรศการ "ผู้ชายบ้าของเล่น"

วันที่ : 03 มิ.ย. - 28 มิ.ย. 2557

นิทรรศการผู้หญิงประหลาด

วันที่ : 03 พ.ค. - 29 พ.ค. 2557
BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร