Loading

โครงการ “Connecting ASEAN Plus” 2014

วันที่ : 20 ก.ค. - 26 ต.ค. 2557

เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 3

วันที่ : 18 ก.ค. - 21 ธ.ค. 2557

ตามไก่

วันที่ : 04 เม.ย. - 20 เม.ย. 2557

“บูโตตัวแม่” เทศกาลศิลปะบูโตนานาชาติ ครั้งที่ 8

วันที่ : 06 ธ.ค. - 15 ธ.ค. 2556

มหกรรมการเต้นนานาชาติ 2013 “THE ROAD TO ASEAN”

วันที่ : 21 พ.ย. - 05 ธ.ค. 2556

เทศกาลละครกรุงเทพ

วันที่ : 02 พ.ย. - 17 พ.ย. 2556

เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 2

วันที่ : 01 พ.ย. - 15 ธ.ค. 2556

เทศกาลศิลปะแสดงสดนานาชาติเอเชียโทเปียครั้งที่ 15

วันที่ : 31 ต.ค. - 03 พ.ย. 2556

โครงการ CONNECTING ASEAN, Performing Arts for All

วันที่ : 01 ต.ค. - 27 ต.ค. 2556

ละครเวทีมายายักษ์

วันที่ : 12 ก.ย. - 22 ก.ย. 2556

ละครเวทีการกุศลเรื่อง "เด็กพิเศษ"

วันที่ : 22 ก.พ. - 03 มี.ค. 2556

พรุ่งนี้

วันที่ : 27 ธ.ค. - 29 ธ.ค. 2555

เต้นรอบโลกในวันเดียว 2555

วันที่ : 01 ธ.ค. - 02 ธ.ค. 2555

BACC Performance Festival # 1

วันที่ : 09 พ.ย. - 30 พ.ย. 2555

มาซูรี คำสาป ๗ ชั่วคน

วันที่ : 21 ก.ย. - 23 ก.ย. 2555
BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร