Loading

"ชุมนุมจอมเวท" นิทรรศการแสดงผลงานโครงการพิเศษออกแบบนิเทศศิลป์

วันที่ : 10 ธ.ค. - 15 ธ.ค. 2562

ป่าคือรมณีย์

วันที่ : 26 พ.ย. - 08 ธ.ค. 2562

งานเสวนาสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย หัวข้อ หนัง LGBT ไทย เพื่อสังคมไทย

วันที่ : 23 พ.ย. 2562
BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร