Loading

Archive events

Browse Items (228 total)

16. กิจกรรมนิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์ นิทานเรื่อง กระต่ายน้อยหนีแม่

education
วันที่ : 10 ส.ค. 2562 ห้อง Friends of bacc ชั้น 6
โดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
เวลา 14.00-16.00 น.

17. ความงามนิรนาม

exhibitions
วันที่ : 18 ก.ค. - 03 พ.ย. 2562 ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8

โดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  Agency for Cultural Affairs, Government of Japan International Exchange Program Executive Committee for Disabled people’s Culture and Arts ประเทศญี่ปุ่น และมูลนิธิ เดอะเรนโบว์ รูม ประเทศไทย
พิธีเปิด วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.00 น.


18. กิจกรรมนิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์ ตอน นิทานสองภาษา ไทย-เยอรมัน: นิทานกริมม์ มนุษย์จิ๋วใจดี

education
วันที่ : 13 ก.ค. 2562 ห้อง Friends of BACC ชั้น 6
โดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สถาบันเกอเธ่ และสาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เวลา 13.30-16.00 น.

19. บริการนิทานสารพัดนึก

education
วันที่ : 15 มิ.ย. - 31 ก.ค. 2562 มุม Kid’s Corner ห้องสมุดศิลปะ ชั้น L
โดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และ สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เวลา 10.30-18.00 น. ทุกวันอังคาร - เสาร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

20. เสวนาสนุกกับพฤกษศิลป์ (Have Fun with Botanical Art)

education
วันที่ : 01 มิ.ย. 2562 ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
โดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เครือข่ายวิทย์สานศิลป์ และภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลา 14.00-16.00 น.

21. การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 5

exhibitions
วันที่ : 29 พ.ค. - 11 ส.ค. 2562 ห้องนิทรรศการหลักชั้น 9
โดย มหาวิทยาลัยศิลปากร และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

22. EARLY YEARS PROJECT #4 PRAXIS MAKES PERFECT: โครงการบ่มเพาะและสร้างเครือข่ายศิลปินรุ่นใหม่

exhibitions
วันที่ : 09 พ.ค. - 28 ก.ค. 2562 ห้องนิทรรศการหลักชั้น 7
โดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
พิธีเปิด วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.00 น.

23. นิทรรศการผู้บุกเบิกศิลปะวีดีโอจากประเทศไทย ประเทศสโลวีเนีย และประเทศนอร์เวย์ ตั้งแต่ปี 1980

exhibitions
วันที่ : 08 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2562 ห้องนิทรรศการชั้น 8
โดย ภาควิชาศิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง Ustanova Fundacija Sonda UGM Maribor Art Gallery ประเทศสโลวีเนีย มหาวิทยาลัยศิลปะ เมืองโทรดเฮมท์ NTNU ประเทศนอร์เวย์ และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
พิธีเปิด: วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.00 น.
กิจกรรมนำชมนิทรรศการ โดย ภัณฑารักษ์ หัวข้อ "Video Art in Slovenia" วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562  เวลา 14.00 น.

24. กิจกรรมนิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์ ตอน ไก่โต้งตัวเล็กกับพระอาทิตย์ดวงใหญ่

education
วันที่ : 19 เม.ย. - 20 เม.ย. 2562 ห้อง Friends of bacc ชั้น 6
เล่านิทานโดย กลุ่มนิทานแต้มฝัน

25. นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือกครั้งที่ 8 “รื่นเริง เถลิงศก”

exhibitions
วันที่ : 27 มี.ค. - 12 พ.ค. 2562 ห้องนิทรรศการชั้น 9
โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
พิธีเปิดอย่างเป็นทางการ วันเสาร์ 27 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.

26. นิทรรศการ “เทียนเทียนเซี่ยงซ่าง: ศิลปะ {การเรียนรู้} คือ การเรียนรู้ {ศิลปะ}”

exhibitions
วันที่ : 28 ก.พ. - 12 เม.ย. 2562 ห้องนิทรรศการหลักชั้น 8
จัดโดยหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับคณะซูนี ไอโคซาฮีดร็อน
ด้วยความสนับสนุนจากสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกง (กรุงเทพฯ)

พิธีเปิดนิทรรศการ วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา15.00 น. 
โดยคุณแคร์รี แลม ผู้บริหารสูงสุดเขตปกครองพิเศษฮ่องกง

27. นิทรรศการ OVERLOADED:ความว่างเปล่าที่จับต้องไม่ได้

exhibitions
วันที่ : 13 ก.พ. - 17 ก.พ. 2562 ห้องนิทรรศการหลักชั้น 8
โดยศิลปิน พิเชษฐ กลั่นชื่น และคณะ Pichet Klunchun Dance Company ร่วมกับ ARTIST+RUN และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

28. นิทรรศการมโนทัศน์บริบทและการต่อต้าน: ศิลปะและส่วนรวมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (นครย่างกุ้ง)

exhibitions
วันที่ : 18 ม.ค. - 10 ก.พ. 2562 the Secretariat นครย่างกุ้ง ประเทศพม่า
โครงการสัญจรจัดโดยหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครร่วมกับสถาบันเกอเธ่ณกรุงย่างกุ้ง
พิธีเปิดนิทรรศการ : 19 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ the Secretariat นครย่างกุ้ง ประเทศพม่า
ระยะเวลาจัดแสดง : 19 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ the Secretariat นครย่างกุ้ง ประเทศพม่า
การแสดงสดกิจกรรมการศึกษาต่างๆ และกลุ่มอภิปราย: 20 มกราคม 2562 ณ สถาบันเกอเธ่ นครย่างกุ้ง ประเทศพม่า
ผู้สนับสนุน : ดร. ดิสพล จันศิริ, the Secretariat Conservation Group

29. นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “สวัสดีปีจอหมา มาคอยท่าปีกุนหมู” ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

exhibitions
วันที่ : 10 ธ.ค. - 10 มี.ค. 2562 ห้องนิทรรศการชั้น 9
จัดโดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

30. กิจกรรมนิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์ ตอน ปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งการอ่าน

education
วันที่ : 23 พ.ย. - 15 ธ.ค. 2561 ห้องสมุดศิลปะ ชั้น L
เล่านิทานโดย พี่น้ำ ชาระที  
วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน และ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00-16.30 น.
เล่านิทานเวลา 14.00 น.

BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

www.weipinxgt.com www.hdf598.com www.rzkfqcg.com www.ywd100.com www.gzunitrade.com www.5aziyuan.com www.alsclean.com www.ynzsgc.com www.sdldtg.com www.i-sarima.com www.aijianbing.com www.xushiweigou.com www.haoyulongsp.com www.binqimotor.com www.kenminamipainting.com www.erli30.com www.cdhg88.com www.horse-home.com www.myjxzp.com www.dgselling.com www.chenlongjiancai.com www.zhongkuanwuliu.com www.huameide-sz.com www.shouxitongban.com www.scgcjx0207.com www.qdshengqian.com www.3w800.com www.kl-ad.com www.imshenghuo.com www.xxanlhw.com www.hfkaibo.com www.wlwservice.com www.jxguanghua.com www.zkld2009.com www.duanem.com www.hzwjzs.com www.chdlav.com www.lyxszl.com www.xinlaihuijiaju.com www.hrwholecare.com www.yingyang168.com www.honeywell-lk.com www.yushusanjiangyuanbao.com www.kangningyiyuan.com www.xzkjsxx.com www.jztushuguan.com www.gksswh.com www.jakjxx.com www.yyxlzw.com www.dwdzxx.com www.shszjzx.com www.skf-nsk-fag-ntn.com www.shanghailvhua.com www.yomandoors.com www.wenchengvote.com www.cn-sportsprotectors.com www.fuyixuantc.com www.jiayongdiant.com www.reshousuoj.com www.wuxitianzhile.com www.lsallx.com www.ravor-system.com www.jhbrq.com www.mirrvoll.com www.likekiwi.com www.hbclzqcj.com www.cqqfbxgm.com www.nmgdwjlw.com www.zmdjtzfw.com www.xunchengchaju.com www.gssx-pxgl.com www.sha-jing.com www.zysjmbj.com www.131701.com www.tlyhyy.com www.hbfbfz.com www.hljpadm.com www.fenxiangzhuan005.com www.jv001.com www.ruiyucnc.com www.zhuochenglaser.com www.zhaoshudeng.com www.facebook-france.com www.yuxianchu.com www.139yes.com www.lazonaentertainment.com www.eastofedens.com www.latelier-gourmet.com www.kaisyomaru.com www.tenglonghb.com www.bdsmfreevids.com www.gzshbzw.com www.ymgb0991.com www.setonohanayome.com www.attachmentmoms.com www.njmzyjg.com www.hi4r.com www.exotic-nails.com www.ef25.com www.lslcxx.com