Loading

Archive events

Browse Items (220 total)

106. PAUSE

exhibitions
วันที่ : 30 ก.ค. - 01 พ.ย. 2558 ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

จัดโดยโฟโต้บางกอกร่วมกับฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร


107. เทศกาลโฟโต้ บางกอก 2015 เทศกาลภาพถ่ายนานาชาติ

exhibitions
วันที่ : 29 ก.ค. - 04 ต.ค. 2558
โฟโต้บางกอกรร่วมกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครโดยนิทรรศการหลักจัดขึ้น ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
และจะกระจายจัด ณ ศูนย์แสดงงานกว่าศิลปะกว่า 20 แห่งทั่วกรุงเทพฯ (Gallery Partners) 

108. เทศกาลภาพยนตร์คัดสรร Cinema Diverse: Director's Choice 2015

art activities
วันที่ : 18 ก.ค. 2558 ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

โดยฝ่ายกิจกรรม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
เวลา 16.30 – 20.00 น. 


109. ใกล้ ไ ก ล สัมพัทธ์ - ส่วนที่ 2 นิทรรศการศิลปะ ระยะทาง และความสัมพัทธ์ (ขยายเวลาจัดแสดง)

exhibitions
วันที่ : 04 ก.ค. - 13 ธ.ค. 2558 ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7
ดำเนินงานโดยฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ inSPIRACJE International Visual Art Festival '13 MUZ'
พิธีเปิดนิทรรศการ วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2558 เวลา 18:30 น.

110. นิทรรศการ มโนทัศน์ บริบท และการต่อต้าน: ศิลปะและส่วนรวมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (กรุงฮานอย)

exhibitions
วันที่ : 17 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 2558 สถาบันเกอเธ่ฯ ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

โครงการสัญจร: โดยฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และสถาบันเกอเธ่ฯ ณ กรุงฮานอย  
พิธีเปิดนิทรรศการ: 17 มิถุนายน 2558 เวลา 18.00 น.
ระยะเวลาจัดแสดง: 18 – 30 มิถุนายน 2558
การแสดงสดซึ่งสาธารณชนมีส่วนร่วม โครงการต่างๆ และ กลุ่มอภิปราย: 17-18 มิถุนายน 2558


111. Bangkok Music Forum ครั้งที่ 9 : “62 ปี กวีศรีชาวไร่ - พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ”

art activities
วันที่ : 30 พ.ค. 2558 ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

โดยฝ่ายกิจกรรมศิลปะ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
เวลา 16.00 - 18.30 น


112. เทศกาลภาพยนตร์คัดสรร Cinema Diverse: Director's Choice 2015

art activities
วันที่ : 23 พ.ค. 2558 ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

โดย ฝ่ายกิจกรรม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
เวลา 16.30 – 20.30 น.


113. การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 4

exhibitions
วันที่ : 14 พ.ค. - 02 ส.ค. 2558 ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8
จัดโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
พิธีเปิดนิทรรศการในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558 เวลา 18.00 น.

114. นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 4 หัวข้อ สมเด็จพระเทพฯ ของชาวไทย

exhibitions
วันที่ : 14 พ.ค. - 12 ก.ค. 2558 ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

โดย บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 
พิธีเปิดนิทรรศการ และพิธีพระราชทานรางวัล วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.00 น. (สำหรับผู้ที่ได้รับบัตรเชิญเท่านั้น)


115. DRIFT ซีรียส์กิจกรรมทดลองทางด้านเสียง Project #3 ACCIDENT

exhibitions
วันที่ : 28 เม.ย. - 02 พ.ค. 2558 สตูดิโอ ชั้น 4 และห้องประชุม 501 ชั้น 5
โดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ SO::ON Dry FLOWER สนับสนุนโดย สถาบันเกอเธ่ และ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

116. กิจกรรม : สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติพบเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม เพื่อรายงานการดำเนินงานและรับฟังข้อเสนอการปฏิรูปงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

arts network exhibitions
วันที่ : 27 มี.ค. 2558 ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

จัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มูลนิธิสร้างเสริมศิลปวัฒนธรรมภาคประชาชน  พิทักษ์มรดกสยาม-สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ 
เวลา 13.00 - 16.00 น.


117. เทศกาลภาพยนตร์คัดสรร “Cinema Diverse : Director's Choice 2015”

art activities
วันที่ : 14 มี.ค. 2558 ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

โดย ฝ่ายกิจกรรม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
เวลา 16.30 – 20.30 น.


118. ครอสโอเวอร์: ศิลปะ&นักสะสม

exhibitions
วันที่ : 20 ก.พ. - 14 มิ.ย. 2558 ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7
นิทรรศการริเริ่มและดำเนินงานโดยฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
พิธีเปิดนิทรรศการในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 18:30 น.

119. สนามตรึก - Imply Reply: หวง หย่ง ผิง และ สาครินทร์ เครืออ่อน

exhibitions
วันที่ : 12 ก.พ. - 26 เม.ย. 2558 ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8
จัดโดย: หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ ถัง คอนเทมโพรารี อาร์ต
สนับสนุนโดย: สถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยและ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
งานแถลงข่าว: 22 มกราคม 2558 เวลา 15:00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
พิธีเปิด: 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 18:30 น.

120. DRIFT ซีรียส์กิจกรรมทดลองทางด้านเสียง Project #2 TOOL

exhibitions
วันที่ : 31 ม.ค. - 01 ก.พ. 2558 ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1, ห้องประชุม 501 ชั้น 5 และพื้นที่เปิด bacc
โดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ SO::ON Dry FLOWER 

BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร