Loading

Archive events

Browse Items (186 total)

121. Bangkok Music Forum ครั้งที่ 5 "ฉันก็เป็น ... ผู้หญิงคนหนึ่ง"

art activities
วันที่ : 15 มิ.ย. 2556 ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
เวลา 14.00-16.30 น.

122. นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 2

exhibitions
วันที่ : 13 มิ.ย. - 11 ส.ค. 2556 ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8
โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

123. จิตรกรรมฝาผนังของอาจารย์ชลูด และผลงานย้อนหลัง

exhibitions
วันที่ : 31 พ.ค. - 18 ส.ค. 2556 ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9
โดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
พิธีเปิดนิทรรศการในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2556

124. โครงการอบรมวรรณกรรม Bangkok Creative Writing Workshop II ค่ายงานเขียนสร้างสรรค์กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2

art activities
วันที่ : 04 พ.ค. - 15 มิ.ย. 2556
เวลา 10.00-16.00 น. (อบรมทุกวันเสาร์) 

125. นิทรรศการศิลปะผลิตภัณฑ์ปลอม

exhibitions
วันที่ : 02 เม.ย. - 26 พ.ค. 2556 ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8
โดย สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 
บริษัทติลลิกีแอนด์กิบบิ้นส์ และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
พิธีเปิดนิทรรศการ  ในวันที่ 2 เมษายน 2556  เวลา 18.00 น 

126. Bangkok Music Forum ครั้งที่ 4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันเอกชูชาติ พิทักษากร

art activities
วันที่ : 30 มี.ค. 2556 ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
โดย ฝ่ายกิจกรรม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
เวลา: 16.00-18.30 น. 

127. นิทรรศการ เจ้า-ของ (ขยายเวลาจัดแสดง)

exhibitions
วันที่ : 13 มี.ค. - 25 พ.ค. 2556 ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8
โดยภัณฑารักษ์ : ไบรอัน เคอร์ติน และ สตีฟ ดัทตัน 
พิธีเปิดนิทรรศการในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2556 เวลา 18.30 น.

128. โครงการวิจัยการตีความคำสอนในพระพุทธศาสนากับการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย

exhibitions
วันที่ : 28 ก.พ. - 05 พ.ค. 2556 ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7

129. นิทรรศการการ์ตูนและศิลปะร่วมสมัย

exhibitions
วันที่ : 21 ก.พ. - 12 พ.ค. 2556 ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9
โดย ราช เลอสรวง  และเด็กชายสมบูรณ์ หอมเทียนทอง
จัดโดย สมบูรณ์ หอมเทียนทอง และ อภิศักดิ์ สนจด ร่วมกับฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

130. MAB : Music & Art Fest at bacc #2

art activities
วันที่ : 16 ก.พ. - 17 ก.พ. 2556 ลานด้านหน้า
เวลา 16.00 - 21.00 น.

131. bacc music Bangkok Music Forum ครั้งที่ 3 : ตำนานกีตาร์ร็อค “แหลม มอริสัน”

art activities
วันที่ : 22 ธ.ค. 2555 ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
เวลา 15.30 – 18.30 น. 

132. นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “ควงกล้องท่องโลก” ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

exhibitions
วันที่ : 11 ธ.ค. - 03 ก.พ. 2556 ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

จัดโดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  และสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม


133. Hear Here เสียง เสียง นิทรรศการจัดวางเสียง

exhibitions
วันที่ : 09 ธ.ค. - 10 ก.พ. 2556 ทางขึ้นชั้น 7 - 9
พิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2555 เวลา 18:30 น.

134. “BRAVOS: งานออกแบบสเปนแนวใหม่”

exhibitions
วันที่ : 06 ธ.ค. - 13 ม.ค. 2556 สตูดิโอ ชั้น 4
โดย สถานทูตสเปนประจำประเทศไทยและหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

135. นิทรรศการ "สยามแอพ"

exhibitions
วันที่ : 29 พ.ย. - 17 ก.พ. 2556 ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8

BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร