Loading
workshop & training
up coming

1st Botanical Art Workshop “The Beauty of Orchids”

วันที่ : 21 กรกฎาคม - 26 สิงหาคม 2561
สถานที่: ห้อง Friends of BACC ชั้น 6
ร่วมจัดโดยหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เครือข่ายวิทย์สานศิลป์ และภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยากรโดย ศิลปิน และนักพฤกษศาสตร์ เครือข่ายวิทย์สานศิลป์


BACC Art of Nature Workshop: 
1st Botanical Art Workshop “The Beauty of Orchids” 

เป็นกิจกรรมที่ผสมผสานความรู้ด้านศิลปะและวิทยาศาสตร์ เรียนรู้การวาดภาพดอกกล้วยไม้ โดยเริ่มจากรู้จักกล้วยไม้สกุลสำคัญ โครงสร้างดอก หลักการวาดภาพพฤกษศาสตร์ และฝึกหัดวาดภาพสีน้ำ

กำหนดการอบรมการวาดภาพพฤกษศาสตร์สำหรับผู้ใหญ่

วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561             เวลา 13.00-16.00 น.
วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561             เวลา 13.00-16.00 น.
วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561             เวลา 13.00-16.00 น. (นอกสถานที่) 
     
เดินทางไปกลับด้วยตนเองที่มานะออร์คิดฟาร์ม พุทธมณฑลสาย 5

วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561             เวลา 13.00-16.00 น.
วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561             เวลา 13.00-16.00 น.
วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561             เวลา 13.00-16.00 น.

................

การอบรมการวาดภาพพฤกษศาสตร์สำหรับเด็ก เด็กอายุ 8-12 ปี จำนวน 30 คน

วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561            เวลา 13.00-16.00 น.
วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2561            เวลา 13.00-16.00 น.
วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561               เวลา 13.00-16.00 น. (นอกสถานที่)
     
เดินทางไปกลับด้วยตนเองที่มานะออร์คิดฟาร์ม พุทธมณฑลสาย 5

วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561            เวลา 13.00-16.00 น.
วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561            เวลา 13.00-16.00 น.
วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561            เวลา 13.00-16.00 น.


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

**รายละเอียดกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง
**มีค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรม

สร้างสรรค์กิจกรรมโดยหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 214 6630-8 ต่อ 126, 127
 

ห้องภาพ

img1img2img3

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร