Loading

Lectures
archive

Artist Forum #3 : “พื้นที่สร้างสรรค์กับงานศิลปศึกษา Creative Space + Art Education”

วันที่ : 19 สิงหาคม 2559 - 20 สิงหาคม 2559
สถานที่: ห้อง Friends of bacc ชั้น 6

เวลา 14.00-16.00 น.


EXHIBITION EDUCATION AND ACTIVITY : กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “ไทยเนตร”
 
Artist Forum #3 : “พื้นที่สร้างสรรค์กับงานศิลปศึกษา Creative Space + Art Education”
 
การบรรยายโดย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิกร คงคา 
ดร.สมพร สามทองกล่ำ
ครูอรทัย ผลดี
ครูกุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ
และผู้ดำเนินรายการ อนิวัฒน์ ทองสีดา
 
วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00-16.00 น.
ณ ห้อง Friends of bacc ชั้น 6 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
 
กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ นำเนื้อหาจากนิทรรศการและทำให้เหมาะกับสมกับอายุของคนในแต่ละช่วงวัยและลักษณะการเรียนรู้ โดยกิจกรรมการศึกษานิทรรศการมุ่งเน้นให้เกิดการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ในกลุ่มผู้เข้าร่วม และมีหลายรูปแบบเพื่อให้ผู้เข้าร่วมเลือกได้ตามความสนใจและเหมาะสม นอกจากบุคคลทั่วไปแล้วยังมีลักษณะกิจกรรมที่เน้นผู้เข้าร่วมที่เป็นกลุ่มเฉพาะ เด็กในช่วงอายุต่างๆ ผู้สูงอายุ นักศึกษาศิลปะที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกหรือบุคคลทั่วไป นอกจากความเข้าใจและความรู้ที่ได้รับ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการดูงานและความสนุกสนานยังเป็นสิ่งสำคัญในการใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือสร้างประสบการณ์ในพื้นที่นิทรรศการ
 
การพูดคุยครั้งนี้เชิญวิทยากรที่เชี่ยวชาญในการใช้ศิลปะหรือจัดกิจกรรมศิลปะในพื้นที่สร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนความรู้ความเข้าใจหรือสนุกสนานไปกับศิลปะ กิจกรรมการศึกษานิทรรศการขอเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษานิทรรศการไทยเนตร Artist Forum#3 หัวข้อ “พื้นที่สร้างสรรค์กับงานศิลปศึกษา Creative Space + Art Education” วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00-16.00 น. (โดยประมาณ) ณ ห้อง Friends of bacc ชั้น 6 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
 
** ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
** The talk will be in Thai language only.
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งกรุณาแจ้งชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ได้ที่ ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครโทรศัพท์ 02-214-6630-8 ต่อ 519 Email : [email protected]
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห้องภาพ

NO GALLERY

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

www.weipinxgt.com www.hdf598.com www.rzkfqcg.com www.ywd100.com www.gzunitrade.com www.5aziyuan.com www.alsclean.com www.ynzsgc.com www.sdldtg.com www.i-sarima.com www.aijianbing.com www.xushiweigou.com www.haoyulongsp.com www.binqimotor.com www.kenminamipainting.com www.erli30.com www.cdhg88.com www.horse-home.com www.myjxzp.com www.dgselling.com www.chenlongjiancai.com www.zhongkuanwuliu.com www.huameide-sz.com www.shouxitongban.com www.scgcjx0207.com www.qdshengqian.com www.3w800.com www.kl-ad.com www.imshenghuo.com www.xxanlhw.com www.hfkaibo.com www.wlwservice.com www.jxguanghua.com www.zkld2009.com www.duanem.com www.hzwjzs.com www.chdlav.com www.lyxszl.com www.xinlaihuijiaju.com www.hrwholecare.com www.yingyang168.com www.honeywell-lk.com www.yushusanjiangyuanbao.com www.kangningyiyuan.com www.xzkjsxx.com www.jztushuguan.com www.gksswh.com www.jakjxx.com www.yyxlzw.com www.dwdzxx.com www.shszjzx.com www.skf-nsk-fag-ntn.com www.shanghailvhua.com www.yomandoors.com www.wenchengvote.com www.cn-sportsprotectors.com www.fuyixuantc.com www.jiayongdiant.com www.reshousuoj.com www.wuxitianzhile.com www.lsallx.com www.ravor-system.com www.jhbrq.com www.mirrvoll.com www.likekiwi.com www.hbclzqcj.com www.cqqfbxgm.com www.nmgdwjlw.com www.zmdjtzfw.com www.xunchengchaju.com www.gssx-pxgl.com www.sha-jing.com www.zysjmbj.com www.131701.com www.tlyhyy.com www.hbfbfz.com www.hljpadm.com www.fenxiangzhuan005.com www.jv001.com www.ruiyucnc.com www.zhuochenglaser.com www.zhaoshudeng.com www.facebook-france.com www.yuxianchu.com www.139yes.com www.lazonaentertainment.com www.eastofedens.com www.latelier-gourmet.com www.kaisyomaru.com www.tenglonghb.com www.bdsmfreevids.com www.gzshbzw.com www.ymgb0991.com www.setonohanayome.com www.attachmentmoms.com www.njmzyjg.com www.hi4r.com www.exotic-nails.com www.ef25.com www.lslcxx.com